ČSN 36 1050-2-23 (361050) Zrušená norma

Elektrické spotřebiče pro domácnost. Spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů. Technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 335-2-23. Do normy jsou doplněna doplňující ustanovení v úvodním ustanovení, v bodech 2.2.101, 2.2.102 a 2.2.107 až 2.2.121, označená jako "čs. doplněk". V této normě jsou současně zpracovány údaje z ST SEV 2499-88. Tato norma se musí používat společně s ČSN 36 1050 část 1 (1990). Tam, kde v této normě není určitý článek z ČSN 36 1050 část 1 (1990) uveden, tento článek platí. Tam, kde je v této normě uvedeno "doplněk", "změna" nebo " nahrazuje se", musí se příslušné požadavky, zkušební ustanovení nebo vysvětlivky ČSN 36 1050 část 1 (1990) příslušně změnit. Změny oproti "kmenové" normě jsou v tomto případě poměrně rozsáhlé, ale jen velmi málo se dotýkají problematiky ochrany zdraví. Nepatrně jsou upraveny požadavky kapitoly 8 (ochrana proti úrazu elektrickým proudem). Beze změn jsou např. kapitoly 16 (izolace), 20 a 21 (stabilita a mechanická nebezpečí) a 32 (záření, toxixita apod.). ČSN 36 1050 část 2 - 23 byla schválena 26.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.10.1991. Nahradila ČSN 36 1189 z 19.10.1982.

Označení ČSN 36 1050-2-23 (361050)
Katalogové číslo 23969
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963239699
Norma byla zrušena k 1. 1. 1997
a nahrazena ČSN EN 60335-2-23 +A1+A51 (361055)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50636-2-100 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-107 (361050)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

ČSN EN 50636-2-91 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

ČSN EN 50636-2-92 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-94 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361050-2-23
  • ČSN 36 10 50-2-23