ČSN 47 0126-2 (470126) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Metody zkoušení pluhů. Část 2: Pluhy pro hluboké zpracování půdy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

ČSN 47 0126 bude sestávat z následujících částí: Část 1: Pluhy radličné a talířové. Část 2: Pluhy pro hluboké zpracování půdy. Část 3: Pluhy speciální. Tato druhá část normy platí pro velmi hluboké zpracování půdy, pro pluhy rigolovací, meliorační a hloubkové kypřiče (dále jen pluhy) a stanoví metody jejich zkoušení. Jak je to v normách této třídy obvyklé, jsou ukazatele (požadavky) na ochranu zdraví shrnuty v jednom článku normy (7.7), a to v podstatě odkazy na normy jiné. Tento čl. zní: "Posouzení bezpečnosti konstrukce a ochrany zdraví, při práci s pluhem podle ČSN 47 0060, ČSN 47 0061, ČSN 47 0132, ČSN 47 0175, ČSN 83 2002 a ČSN 83 2003". ČSN 47 0126-2 byla vydána v září 1992.

Označení ČSN 47 0126-2 (470126)
Katalogové číslo 29128
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963291284
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 470126-2
  • ČSN 47 01 26-2