ICS 65.060.20 - Stroje na zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - červen 2019 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

340 Kč

ČSN EN 709 +A4 (470619) - červenec 2010

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

460 Kč

ČSN ISO 6880 (471003) - září 1992

Zemědělské stroje. Jednotky přívěsných strojů pro zpracování půdy. Hlavní a připojovací rozměry

65 Kč

ČSN ISO 5680 (471551) - listopad 1992

Zařízení pro zpracování půdy. Slupice a oboustranné radličky pro kypřiče. Základní a připojovací rozměry

125 Kč