ČSN 36 1050-2-9 (361050) Zrušená norma

Elektrické spotřebiče pro domácnost. Opékače topinek, grily a podobné spotřebiče pro opékání. Technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 335-2-9. Třetí vydání 1986, včetně změny č. 1 (1990) a č. 2 (1990). Do normy jsou doplněna doplňující ustanovení v úvodním ustanovení, v bodu 11.8 a v části PŘILOHY označená "čs. doplněk". V této normě jsou současně zapracovány údaje z ST SEV 2494-88. Musí se používat společně s ČSN 36 1050 část 1. Nahrazuje nebo upravuje odpovídající články ČSN 36 1050 část 1. Tam, kde v této normě není určitý článek z ČSN 36 1050 část 1. uveden, tento článek platí. Tam, kde je v této normě uvedeno "doplněk", "změna" nebo "nahrazuje se", musí se příslušné požadavky, zkušební ustanovení nebo vysvětlivky ČSN 36 1050 část 1 příslušně změnit. Doplňky nebo změny, které tato norma stanoví nad údaje ČSN 36 1050 část 1 se týkají zejména částí oteplení, odolnost proti vlhkosti, a abnormálních prací. Nicméně i např. ochrany proti úrazu elektrickým proudem (řeší možný dotek s živými částmi u opékačů topinek při odstraňování drobků). Pokud jde o záření, toxicitu a podobná nebezpečí platí v plném rozsahu ČSN 36 1050 část 1. ČSN 36 1050 část 2 - 9 byla schválena 26.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.10.1991 Nahradila ČSN 36 1316 z 24.1.1983.

Označení ČSN 36 1050-2-9 (361050)
Katalogové číslo 23965
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963239651
Norma byla zrušena k 1. 8. 1997
a nahrazena ČSN EN 60335-2-9 (361040)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50636-2-100 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-107 (361050)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

ČSN EN 50636-2-91 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

ČSN EN 50636-2-92 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-94 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361050-2-9
  • ČSN 36 10 50-2-9