ČSN 64 1301 (641301) Zrušená norma

Epoxidové pryskyřice. Základní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení, vzorkování, balení, dopravu, skladování a používání epoxidových pryskyřic. Jsou to reaktoplasty obsahující epoxidové skupiny, které po vytvrzení vytvoří makromolekulární síť. Ve všeobecné části jsou pak uvedeny klasifikační skupiny těchto pryskyřic zároveň s příklady klasifikace. Přesto, že jde o technickou normu pro určitou skupinu výrobků, má norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.5) jsou uvedeny vlastnosti této skupiny výrobků. (V některých případech jsou klasifikovány podle předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, většinou mající místní účinek na pokožku a sliznice. Pokud by měly být použity pro plasty, přicházející do styku s poživatinami, požaduje se povolení hlavního hygienika ČR a SR.) V části zkoušení (čl.12) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 35 uvedeno, že se uvádějí i "další údaje předepsané normou jakosti včetně stupně požárního nebezpečí". Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek nevytvrzených pryskyřic, tvrdidel a rozpouštědel a uvádějící technická preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P pro toluen ( 200 mg.m-3 a 1000 mg.m-3). Dále je připomenuta celá řada organizačních opatření a povinností výrobců i zpracovatelů epoxidových opraskyřic, orientovaná především na prevenci kožních alergií. Konečně jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. (Celá příloha má dvě a půl strany!) ČSN 64 1301 byla schválena 30.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.10.1991. Nahradila ČSN 64 1301 z 18.8.1971.

Označení ČSN 64 1301 (641301)
Katalogové číslo 29837
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963298375
Norma byla zrušena k 1. 10. 1999

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 13 01
  • ČSN 641301
  • ČSN 64 13 01 : 1991
  • ČSN 641301:1991
  • ČSN 64 1301:1991