ČSN (normy i změny) z července 1991

zobrazit normy po skupinách

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7200/změna Za (137200) - červenec 1991

Drobná armatúra zdravotechnická. Odpadová armatúra. Technické predpisy

32 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1504 (441504) - červenec 1991

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8011/změna Za (668011) - červenec 1991

Průmyslové trhaviny. Základní společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-23/změna Za (690010) - červenec 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

65 Kč