ČSN 36 0130 (360130) Zrušená norma

Žárovky s wolframovým vláknem pro všeobecné osvětlování. Požadavky na provedení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 64. Stanoví požadavky na provedení pro žárovky uvedené v Příloze A, a specifikuje metodu, kterou by výrobci měli používat k prokázání shody s požadavky normy na základě hodnocení celé výroby ve spojení se zkušebními záznamy hotových výrobků. Tato metoda se může použít pro certifikační účely. Tato norma zahrnuje také podrobnosti o zkušebním postupu použitelném k vyhodnocení specifických dávek. Jsou normalizovány zejména požadavky na odběr vzorků a dále požadavky na rozměrové charakteristiky a na počáteční hodnoty a zkoušku života. V této části jsou i požadavky na světelný tok. Přípustné (mezní) hodnoty jsou v přílohách. ČSN 36 0130 byla schválena 4.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 36 0130 z 2.2.1984.

Označení ČSN 36 0130 (360130)
Katalogové číslo 23917
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1991
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963239170
Norma byla zrušena k 1. 9. 1998
a nahrazena ČSN EN 60064 (360130)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 01 30
  • ČSN 360130
  • ČSN 36 01 30 : 1991
  • ČSN 360130:1991
  • ČSN 36 0130:1991