ČSN 47 0188 (470188) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje. Obilní sušárny. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro obilní sušárny určené k sušení krmného, průmyslového, potravinářského a osivového obilí (dále sušárny) a stanoví metody jejich zkoušení. Kapitola 7.7. obsahuje ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Konkrétně čl.7.7.1 posouzení bezpečnosti konstrukce, což se provádí podle ČSN 33 2000, ČSN 33 2010, ČSN 33 2200, ČSN 47 0060, ČSN 47 0061, ČSN 47 0062, ČSN 47 0132, ČSN 83 2002, ČSN 83 2003 a ČSN 83 2045. Dále čl.7.7.2 obsahuje metody určování ergonomických ukazatelů a podmínek práce, což se opět provádí podle ČSN 47 0173, ČSN 47 0175, ČSN 47 0176, ČSN 47 0177 a ČSN 47 0178. Konečně požární bezpečnost, jak je uvedeno v čl. 7.7.3, se zkouší opět podle ČSN 01 8013, ČSN 38 9000, ČSN 47 0179 a ČSN 73 0802. ČSN 47 0188 byla vydána v červenci 1992.

Označení ČSN 47 0188 (470188)
Katalogové číslo 29160
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1991
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963291604
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 88
  • ČSN 470188
  • ČSN 47 01 88 : 1991
  • ČSN 470188:1991
  • ČSN 47 0188:1991