ČSN ISO 4308-1 (270050) Zrušená norma

Jeřáby. Výběr ocelových lan. Část 1: Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4308/1: 1986. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná: v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce v čl. 3, dále v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce v celém rozsahu, dále v působnosti Slovenského báňského úřadu v čl. 3 až 8, a konečně v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl. 3 až 8 na základě jejich požadavku. (Čl. 3 se týká typu lana, čl.4. provozních podmínek, čl. 5 postupu výběru, čl.6. průměru lanového bubnu, čl. 7 nepohyblivých (pevných) lan a čl.8. nebezpečných provozních podmínek.) Tato mezinárodní norma stanoví dvě metody výběru ocelového lana, které se má použít pro typ zdvihacích zařízení stanovených v ISO 4306/1 a uvedených v příloze A. Tato mezinárodní norma stanoví minimální požadavky pro volbu ocelových lan tak, aby tato měla požadovanou pevnost a únosnost s ohledem na provedení, použití a údržbu zařízení. ČSN ISO 4308/1 (27 0050) byla vydána v červenci 1992.

Označení ČSN ISO 4308-1 (270050)
Katalogové číslo 32677
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1991
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963326771
Změny a opravy Z1 5.96t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN ISO 4308-1 (270050)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4308-2 (270051)
Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp