ČSN (normy i změny) z listopadu 1989

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3411 (013411) - listopad 1989

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

770 Kč

ČSN 01 3873 (013873) - listopad 1989

Reprografie. Mikroštítky technické dokumentace

125 Kč

ČSN 01 3878 (013878) - listopad 1989

Reprografie. Mikrografická média v řízení a správě

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8137 (038137) - listopad 1989

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1615 (061615) - listopad 1989

Samočinné odtahové klapky. Technické předpisy

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 2002 (122002) - listopad 1989

Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

125 Kč

ČSN 12 2011 (122011) - listopad 1989

Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání

190 Kč

ČSN 12 4015 (124015) - listopad 1989

Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek

125 Kč

ČSN 12 6201 (126201) - listopad 1989

Sušárenství. Šachtové sušárny obilí. Ukazatele spotřeby energie

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7172/změna Za (137172) - listopad 1989

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Drezové miešacie batérie porcelánové. Rozmery

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 7185/změna Za (137185) - listopad 1989

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Sprchové miešacie batérie porcelánové. Rozmery

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 7188/změna Za (137188) - listopad 1989

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Vaňové miešacie batérie porcelánové. Rozmery

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0511 (420511) - listopad 1989

Chemický rozbor technického železa. Stanovení manganu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.93, Z2 3.97t

262 Kč

ČSN 42 0620-10 (420620) - listopad 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení hliníku

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8102-10 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-15 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

262 Kč

ČSN 66 8102-2 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-20 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1214/změna Za (731214) - listopad 1989

Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6203/změna Zb (736203) - listopad 1989

Zatížení mostů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0865 (770865) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Zjišťování vzhledových vad

125 Kč

ČSN 77 0867 (770867) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Stanovení pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0035 (800035) - listopad 1989

Pletené výrobky. Názvy a definice vad

125 Kč