ČSN 26 9106 (269106) Zrušená norma

Nástavby palet. Technické požadavky a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení ohradových, skříňových a sloupkových nástaveb palet a stanoví pro ně technické požadavky a podmínky zkoušení. Nástavby se nasazují na palety prosté, s nimiž vytvářejí jeden funkční celek. Jejich základní parametry jsou v ČSN 26 9104. Poměrně rozsáhlá předmětová technická norma, která podrobně specifikuje technické požadavky na palety, mezi nimiž nejsou vysloveně bezpečnostní požadavky. Ke každému technickému požadavku je normalizována zkouška. ČSN 26 9106 byla schválena 5.1.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1989. Nahradila ČSN 26 9106 z 4.12.1978.

Označení ČSN 26 9106 (269106)
Katalogové číslo 23008
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1989
Datum účinnosti 1. 12. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963230085
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 91 06
  • ČSN 269106
  • ČSN 26 91 06 : 1989
  • ČSN 269106:1989
  • ČSN 26 9106:1989