ČSN 27 4300 (274300) Zrušená norma

Elektrické výtahy. Šachty, strojovny a prostory pro kladky. Všeobecná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výtahy podle ČSN 27 4009 část 1 a stanoví požadavky na elektrická zařízení výtahů. U těch elektrických výtahů v provozu, které neodpovídají této normě, musí být při nejbližší rekonstrukci nebo generální opravě upraveny ty odchylky od této normy, které jsou technicky řešitelné a ekonomicky únosné (např. nevyžadují stavební úpravy). U těch výtahů, u nichž nelze při rekonstrukci provést úpravy podle této normy, musí být v případech kdy je to z bezpečnostních důvodů nutné, provedeno náhradní opatření. Norma stanoví v kapitole "Technické požadavky" jednak všeobecné požadavky, dále požadavky na šachty a konečně požadavky na strojovny a prostor na kladky. ČSN 27 4300 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 27 4300 u 29.2.1988 a dále částečně ČSN 27 4009 rovněž z 29.2.1988, a to její části 3 a 4 v plném rozsahu a v části 6 pouze čl. 2, 3 a 4.
"Změnou 1)-13/1992" se s účinností od 1.1.1993 mění text úvodního ustanovení (v anotaci provedeno) a dále provádí malá úprava textu čl. 55.

Označení ČSN 27 4300 (274300)
Katalogové číslo 23106
Cena 340 Kč340
Datum schválení 15. 11. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963231068
Změny a opravy Z1 13.92, Z2 4.95, Z3 6.96t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 43 00
  • ČSN 274300
  • ČSN 27 43 00 : 1989
  • ČSN 274300:1989
  • ČSN 27 4300:1989