ČSN (normy i změny) z ledna 1984

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3807 (013807) - leden 1984

Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii

230 Kč

ČSN 01 3823 (013823) - leden 1984

Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky

190 Kč

ČSN 01 4602-2 (014602) - leden 1984

Názvosloví ozubených převodů. Převody s čelními koly

590 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1080 (021080) - leden 1984

Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy

190 Kč

ČSN 02 4683/změna Za (024683) - leden 1984

Valivá ložiska. Klece s jehlovými válečky. Hlavní rozměry

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN 22 4560 (224560) - leden 1984

Brousicí kotouče kuželové. Základní rozměry

32 Kč

ČSN 22 8601 (228601) - leden 1984

Formy tlakové licí. Zásady pro navrhování

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4702 (254702) - leden 1984

Přístroje na měření ozubených kol. Označení a názvosloví

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 1361 (351361) - leden 1984

Speciální jisticí transformátory proudu

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 2729 (362729) - leden 1984

Trolejové zberače žeriavov a príslušenstvo trolejových vedení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0536 (420536) - leden 1984

Chemický rozbor technického železa. Stanovení olova

190 Kč

ČSN 42 0890-12 (420890) - leden 1984

Zkoušení kovových prášků. Stanovení tvaru částic

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 6571 (446571) - leden 1984

Protiprašná zařízení důlních razicích strojů. Technické požadavky

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0146-3 (560146) - leden 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení vlhkosti

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 6401/změna Za (666401) - leden 1984

Fotografie. Fotografická senzitometrie. Názvosloví

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0000 (690000) - leden 1984

Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy

1 390 Kč