ČSN 73 6660 (736660) Zrušená norma

Vnitřní vodovody

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, výstavbu, zkoušení a provoz vnitřních vodovodů připojených na veřejnou vodovodní síť nebo na vlastní zdroj vody. U stavebních změn platí norma pro měněné části stavebních objektů (tj. vnitřních vodovodů), které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Pro požární vodovody (pro stanovení množství požární vody pro požární hydranty, pro uzávěry atd.) platí ČSN 73 6622. Jsou normalizovány požadavky na navrhování, instalační materiál, provádění, zkoušení i provoz. Zvláštní kap. IV obsahuje hygienické podmínky pro ochranu vnitřního vodovodu proti znečištění nebo znehodnocení vody. Za pozornost stojí čl. 76, kde se stanovuje, že hluk a vibrace vznikající prouděním je nutno omezit návrhem a provedením vodovodu, dimenzováním, umístěním a uložením tak, že jejich hodnoty nepřesáhnou hodnoty stanovené hygienickými předpisy a ČSN 73 0531. Za pozornost stojí i kompletní výčet hygienických předpisů v Dodatku. ČSN 73 6660 byla schválena 16.1.1984 a nabyla účinnosti od 16.1.1985. Nahradila ČSN 73 6660 z 3.8.1966.
"Změnou 1)-11/1994" se s účinností od 1.12.1994 v normě mění text většího počtu článků.

Označení ČSN 73 6660 (736660)
Katalogové číslo 31202
Cena 440 Kč440
Datum schválení 16. 1. 1984
Datum účinnosti 1. 7. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A5
EAN kód 8590963312026
Změny a opravy Z1 11.94t, Z2 4.06t, Z3 9.10t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN 75 5409 (755409)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 66 60
  • ČSN 736660
  • ČSN 73 66 60 : 1984
  • ČSN 736660:1984
  • ČSN 73 6660:1984