ČSN (normy i změny) z prosince 1983

zobrazit normy po skupinách

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 5190 (105190) - prosinec 1983

Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

230 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 1505 (201505) - prosinec 1983

Obráběcí stroje na kovy. Průměry nástrojových dutin pro nástroje s válcovou stopkou

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2292 (222292) - prosinec 1983

Frézy kopírovací. Frézy kopírovací válcové pravořezné s čelními půlkruhovými břity s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2293 (222293) - prosinec 1983

Frézy kopírovací. Frézy kopírovací válcové pravořezné s čelními čtvrtkruhovými břity s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2294 (222294) - prosinec 1983

Frézy kopírovací. Frézy kopírovací válcové prodloužené pravořezné s čelními půlkruhovými břity s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2295 (222295) - prosinec 1983

Frézy kopírovací. Frézy kopírovací válcové prodloužené pravořezné s čelními čtvrtkruhovými břity s kuželovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2296 (222296) - prosinec 1983

Frézy kopírovací. Frézy kopírovací válcové prodloužené pravořezné s čelními přímými břity s kuželovou stopkou

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4018 (254018) - prosinec 1983

Mezní závitové kalibry pro lichoběžníkový závit rovnoramenný. Funkční rozměry

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3510 (333510) - prosinec 1983

Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0302 (420302) - prosinec 1983

Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 2.02t

294 Kč

ČSN 42 0551-1 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie mangánu

125 Kč

ČSN 42 0551-2 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie kremíka

190 Kč

ČSN 42 0551-3 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie fosforu

190 Kč

ČSN 42 6711 (426711) - prosinec 1983

Trubky ocelové bezešvé přesné. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 6712 (426712) - prosinec 1983

Trubky ocelové bezešvé přesné se zvýšenou přesností. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 6714 (426714) - prosinec 1983

Trubky ocelové svařované přesné se zvýšenou přesností. Rozměry

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5330 (465330) - prosinec 1983

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov

190 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1105 (621105) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN 62 1114 (621114) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry

125 Kč

ČSN 62 1156 (621156) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 8011 (708011) - prosinec 1983

Užitkové sklo. Ručně foukané sodnodraselné hladké sklo. Technické požadavky

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2185 (792185) - prosinec 1983

Obuvnické spodkové usně. Rámové tříslené usně z hovězin

125 Kč

ČSN 79 7101 (797101) - prosinec 1983

Kožešnické výrobky. Společná ustanovení

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0150 (830150) - prosinec 1983

Stanovení nitrosních plynů v důlním ovzduší

230 Kč