ČSN 83 0150 (830150)

Stanovení nitrosních plynů v důlním ovzduší

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení směsi nitrosních plynů NO a NO2 ve vzorcích důlního ovzduší. Podstatou zkoušky je absorpce nitrosních plynů v trietanolaminu, následná diazotace vzniklého dusitanu trietanolaminu a kopulace až na azobarvivo. Intenzita zbarvení odpovídá v roztoku přítomného obsahu dusitanu trietanolaminu. Zbarvení se stanovuje kolorimetricky. Odběry vzorků pro analýzu se provádějí podle ČSN 83 0051. Z hlediska hygieny práce je zajímavý seznam chemikálií. Jsou mezi nimi jedy, žíraviny, rozpouštědla a látky s malým hygienickým významem. Pouze u jediné chemikálie je upozornění, že je potenciálně karcinogenní. Je to u chloroformu! Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 83 0150 byla schválena 27.12.1983 a nabyla účinnosti od 1.4.1985. Nahradila ČSN 83 0150 z 17.10.1962.

Označení ČSN 83 0150 (830150)
Katalogové číslo 31709
Cena 230 Kč230
Datum schválení 27. 12. 1983
Datum účinnosti 1. 4. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963317090
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 01 50
  • ČSN 830150
  • ČSN 83 01 50 : 1983
  • ČSN 830150:1983
  • ČSN 83 0150:1983