ICS 73.020 - Hornictví a těžba v lomech

ČSN EN 16301 (721129) - září 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN 16306 (721130) - srpen 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům

230 Kč

ČSN EN 14581 (721131) - červenec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)

230 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie

125 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - září 2013 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 13919 (721139) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO₂ při zvýšené vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 14231 (721140) - říjen 2003

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

230 Kč

ČSN EN 1925 (721141) - leden 2000

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

190 Kč

ČSN EN 1926 (721142) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku

230 Kč

ČSN EN 1936 (721143) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

190 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - září 2020

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - listopad 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

190 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

230 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - září 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor

340 Kč

ČSN EN 12371 (721147) - srpen 2010 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13161 (721148) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

230 Kč

ČSN EN 13755 (721149) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

125 Kč

ČSN EN 13364 (721150) - listopad 2002

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík

230 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - květen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu

230 Kč

ČSN EN 14580 (721165) - prosinec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti

230 Kč

ČSN EN 14579 (721166) - květen 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku

230 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - říjen 2012 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - říjen 2012 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky

230 Kč

ČSN 83 0050 (830050) - prosinec 1993

Odběr vzorků důlního ovzduší

125 Kč

ČSN 83 0051 (830051) - listopad 1983

Vzorkování důlního ovzduší pro stanovení nitrózních plynů

190 Kč

ČSN 83 0150 (830150) - prosinec 1983

Stanovení nitrosních plynů v důlním ovzduší

230 Kč