ČSN 79 7101 (797101)

Kožešnické výrobky. Společná ustanovení

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konfekční kožešnické výrobky, a to pro třídění podle jakosti, dodávání, prověřování dodávky, balení, dopravu a skladování. Norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká problematiky ochrany zdraví. ČSN 79 7101 byla schválena 27.12.1983 a nabyla účinnosti od 1.10.1984. Nahradila ČSN 79 7101 z r.1967.
"Změnou a)-5/1989" se s účinností od 1.7.1989 provádí v normě úprava textu úvodní části. Norma platí i pro dovážené výrobky.

Označení ČSN 79 7101 (797101)
Katalogové číslo 31474
Cena 190 Kč190
Datum schválení 27. 12. 1983
Datum účinnosti 1. 10. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963314747
Změny a opravy Za 5.89
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 79 71 01
  • ČSN 797101
  • ČSN 79 71 01 : 1983
  • ČSN 797101:1983
  • ČSN 79 7101:1983