ČSN (normy i změny) z června 1980

zobrazit normy po skupinách

42 Hutnictví

ČSN 42 0635-4 (420635) - červen 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 2735 (422735) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2735 Mn-Cr

65 Kč

ČSN 42 2736 (422736) - červen 1980

Odlitky na ocel 42 2736 Mn-Cr

65 Kč

ČSN 42 2739 (422739) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2739 chromová

65 Kč

ČSN 42 2750 (422750) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2750 Ni-Cr

65 Kč

ČSN 42 2753 (422753) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2753 Cr-Ni-Mo-V

65 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 1582 (491582) - červen 1980

Dřevěné sloupy

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0341 (650341) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu

125 Kč

ČSN 65 0342 (650342) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.88t, Z2 1.00t

189 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 4070 (684070) - červen 1980

Čisté chemikálie a činidla. Stanovení obsahu příměsi arzenu

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 1046 (771046) - červen 1980

Plastové sudy. Technické požadavky

125 Kč