ČSN 68 4070 (684070)

Čisté chemikálie a činidla. Stanovení obsahu příměsi arzenu

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1429-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články a informační údaje. Právě tyto informační údaje upozorňují jednak na nutnost dodržovat bezpečnostní předpisy podle vlastností jednotlivých chemických sloučenin, jednak na povinnost organizací zpracovat pro pracoviště, kde se provádí stanovení arzenu ve smyslu ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Norma RVHP platí pro čisté chemikálie a určuje metody stanovení obsahu příměsí arzenu vizuální metodou s bromortuťnatým papírem a fotometrickou metodu s diethyldithiokarbamanem stříbrným. Principy metod i postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 68 4070 byla schválena 4.6.1980 a nabyla účinnosti od 1.12.1980. Nahradila ČSN 68 4070 z 20.4.1971.

Označení ČSN 68 4070 (684070)
Katalogové číslo 5166
Cena 230 Kč230
Datum schválení 4. 6. 1980
Datum účinnosti 1. 12. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963051666
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 40 70
  • ČSN 684070
  • ČSN 68 40 70 : 1980
  • ČSN 684070:1980
  • ČSN 68 4070:1980