ČSN (normy i změny) ze září 1979

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4027 (014027) - září 1979

Metrické závity pro průměry pod 1 mm. Tolerance

230 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0624 (070624) - září 1979

Montáž kotlů a kotelních zařízení

230 Kč

08 Turbíny

ČSN 08 5020 (085020) - září 1979

Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.92t

565 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 0040 (190040) - září 1979

Měření světelných veličin kinematografických promítacích zařízení

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1110 (221110) - září 1979

Vrtáky středicí 60° tvar A. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 1112 (221112) - září 1979

Vrtáky středicí 60° tvar B. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 1114 (221114) - září 1979

Vrtáky středicí 60° levořezné tvar A. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 1116 (221116) - září 1979

Vrtáky středicí 60° tvar R. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 1117 (221117) - září 1979

Vrtáky středicí 60° levořezné tvar R. Základní rozměry

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9230/změna Za (389230) - září 1979

Plynová stabilní hasicí zařízení na kysličník uhličitý. Technické předpisy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 5217 (415217) - září 1979

Ocel 15 217 Cr-Ni-Cu-P

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0021 (420021) - září 1979

Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81t, Zb 3.89

222 Kč