Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 42 0021 (420021)

Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50

Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 4200 Všeobecné předpisy

ICS: 77.140.70 Ocelové profily

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a prověřování asfaltových izolací (od Js 25) a povlaků (od Js 15) bezešvých a svařovaných ocelových trubek pod Js 50, zhotovených (izolací a povlaků) u výrobců trubek. Trubky s asfaltovou izolací a povlaky podle této normy se používají pro dopravu plynných i kapalných pracovních látek, též i užitkové a pitné vody. Pokud jde o pitnou vodu se text normy změnou b) doplňuje takto: "Trubky určené pro rozvod pitné vody nesmějí mít vnitřní povrch, který přichází do styku s pitnou vodou, izolovaný povlakem, jehož povrchovou vrstvu tvoří asfalt." Poměrně stručná norma stanoví všeobecné a technické požadavky na balení, dopravu a skladování. Ve všeobecné části (čl. 12) je upozornění na nutnost dodržovat pokyny pro ochranu zdraví, které jsou uvedeny v příloze, v nichž by měly být zahrnuty i preventivní pokyny k ochraně pitné vody. Příloha je - bohužel - i když do značných podrobností, orientována jen na prevenci ohrožení (poškození) zdraví při práci. Obsahuje standardní charakteristiku asfaltů z hlediska hygienického (místní účinek, fotosenzibilizace, III. skupina biologické účinnosti podle směrnic Benziny) i požárního (laky jsou hořlavou kapalinou II. třídy nebezpečnosti). Jsou uvedena (poměrně obšírně) technická i organizační preventivní opatření včetně dokonce upozornění na preventivní lékařské prohlídky. Konečně je uvedena první pomoc zejména při zasažení pokožky horkým asfaltem. Na závěr této přílohy je připomenuta povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se s pracuje pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a není ji třeba v technické normě opakovat.) ČSN 42 0021 byla schválena 18.9.1979 a nabyla účinnosti od 1.10.1980.
"Změnou a)-4/1981" se s účinností od 1.7.1981 provádějí drobnější úpravy textu normy, které nesouvisí s ochranou zdraví. V mnoha článcích se mění slovo "průraz" na slovo "přeskok". "Změnou b)-3/1989" se s účinností od 1.5.1989 mění jmenovitá světlost (Js) na DN a mění (doplňuje) úvodní text o zvláštní ustanovení pro izolaci trubek na pitnou vodu (v anotaci opraveno).

Označení ČSN 42 0021 (420021)
Katalogové číslo 3555
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 18. 9. 1979
Datum účinnosti 1. 10. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963035550
Změny a opravy Za 4.81t, Zb 3.89
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 42 00 21
  • ČSN 420021
  • ČSN 42 00 21 : 1979
  • ČSN 420021:1979
  • ČSN 42 0021:1979