ČSN 08 5020 (085020)

Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín

Objednat


Cena: 565 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro uvádění do chodu, provoz a údržbu vodních turbín přetlakových i rovnotlakých všech typů. Zahrnuje provoz turbín, který je řízen ručně, poloautomaticky i automaticky, provoz kompenzační a provoz pomocných zařízení. U přečerpacích soustrojí platí pouze pro turbínový a kompenzační provoz. Jsou normalizovány požadavky na uvádění do chodu, provoz (zkušební, trvalý), údržbu. Cenné jsou některé tabulky, např. pro lhůty kontrol, lhůty a způsoby mazání, přiložené příklady závad a poruch vodních turbín (příloha 2) apod. ČSN 08 5020 byla schválena 18.9.1979 a nabyla účinnosti od 1.7.1981. Nahradila ČSN 08 5020 z 1.10.1966.
"Změnou 1)-9/1992" se s účinností od 1.11.1992 nahrazuje příloha 3 novým textem.

Označení ČSN 08 5020 (085020)
Katalogové číslo 766
Cena 440 Kč440
Datum schválení 18. 9. 1979
Datum účinnosti 1. 7. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963007663
Změny a opravy Z1 9.92t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 08 50 20
  • ČSN 085020
  • ČSN 08 50 20 : 1979
  • ČSN 085020:1979
  • ČSN 08 5020:1979