ČSN EN IEC 60545 (085021)

Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel

ČSN EN IEC 60545 Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Účelem dokumentu je obecně stanovit vhodné postupy pro uvádění do provozu a provoz hydraulických strojů a souvisejícího zařízení a uvést, jak by tyto stroje a zařízení měly být uváděny do provozu a provozovány.
Uvádění do provozu a provoz souvisejícího zařízení nejsou v tomto dokumentu podrobně popsány, ale jsou v procesu uvádění do provozu a provozování uvažovány jako samostatný krok.
Stroje s výkonem přibližně do 15 MW a referenčními průměry do 3 m jsou obecně zahrnuty v normě IEC 62006.
Rozumí se, že směrnice tohoto typu budou závazné, pouze pokud se na nich smluvní strany dohodly.
Směrnice vylučují záležitosti čistě obchodního zájmu, s výjimkou těch, které jsou prokazatelně svázány s uváděním do provozu a provozováním.
Směrnice se netýkají vodních cest, uzávěrů, čerpadel vyčerpání vody, zařízení pro vodní chlazení, generátorů, motor generátorů, elektrického zařízení (např. výkonových odpojovačů, transformátorů) atp., s výjimkou těch, které jsou nedílnou součástí hydraulických strojů a zařízení.
Norma obsahuje informativní přílohu A, B a C. Příloha A popisuje různé režimy provozu reverzní čerpadlové turbíny, příloha B popisuje zkoušky hydraulických strojů s nastavitelnými (měnitelnými) otáčkami v kombinaci s generátorem/motor generátorem a příloha C obsahuje vzor programu pro uvádění do provozu.

Označení ČSN EN IEC 60545 (085021)
Katalogové číslo 514316
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2022
Datum účinnosti 1. 4. 2022
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135143160
Tato norma nahradila ČSN 08 5021 (085021) z ledna 1989
ČSN 08 5020 (085020) z září 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)