ČSN ISO 1431-1 (621527) Aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

ČSN ISO 1431-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 1431 specifikuje metody určené pro stanovení odolnosti pryží nebo termoplastických elastomerů proti praskání za statické nebo za dynamické tahové deformace působením vzduchu s určitou koncentrací ozónu a při určité teplotě v příznivých poměrech vylučujících účinky přímého světla. Při aplikaci výsledků standardní zkoušky na chování materiálu v podmínkách jeho použití je potřeba velké opatrnosti, protože relativní odolnost různých pryží proti ozónu se může značně lišit vlivem podmínek, hlavně vlivem koncentrace ozónu a teploty. Kromě toho se zkoušky provádějí na tenkých zkušebních tělesech deformovaných tahem a velikost působení ozónu na předměty při praktickém použití může být úplně jiná vzhledem k rozměrům předmětu a vzhledem k typu a velikosti deformace. Vysvětlující poznámky týkající se povahy ozónového praskání jsou uvedeny v příloze A. Referenční a alternativní metody pro stanovení koncentrace ozónu jsou popsány v ISO 1431-3.

Označení ČSN ISO 1431-1 (621527)
Katalogové číslo 92665
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2013
Datum účinnosti 1. 5. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963926650
Tato norma nahradila ČSN ISO 1431-1 (621527) z března 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo