ČSN EN ISO 11850 (476001)

Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky

ČSN EN ISO 11850 Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 695 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné bezpečnostní požadavky pro samojízdné lesnické stroje a stroje konfigurované jako lesnické stroje. Řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události společné pro stroje na kácení, svazkování, odvětvování, vyvážení, nakládání klád, přibližování, zpracování, těžbu, mulčování a víceúčelové verze těchto typů strojů, jak jsou definovány v ISO 6814, když jsou používány v souladu s předpokládaným používáním a za podmínek nesprávného používání rozumně předvídatelného výrobcem.
Norma neřeší nebezpečí specifická pro jednotlivé stroje, jako jsou ta vztahující se na specifická příslušenství, a proto její použití nebude samo o sobě dostačující pro řešení všech významných nebezpečí pro většinu strojů, kterých se týká.
Norma neřeší nebezpečí, pokud jde o odhození řetězu, přetržení řetězu na horní straně lišty, proces zvedání, dálkové ovládání, potřeby osvětlení při práci a silniční bezpečnost. Při měření vibrací není řešeno zkušební nastavení a pracovní cykly; ani se neřeší ověřovací metoda pro měření hluku. Norma není použitelná pro nebezpečí týkající se údržby nebo oprav prováděných odborným servisním personálem.
Seznam řešených významných nebezpečí je uveden v příloze A.
Tato mezinárodní norma není použitelná pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.

Označení ČSN EN ISO 11850 (476001)
Katalogové číslo 90893
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2012
Datum účinnosti 1. 8. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963908939
Změny a opravy A1 7.16t, A2 11.22t
Tato norma nahradila ČSN EN 14861 +A1 (476001) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo