ČSN EN 15980 (835635)

Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu

ČSN EN 15980 Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metodu měření mokré depozice s částí suché depozice benzo[a]anthracenu (BaA), benzo[b]fluoranthenu (BbF), benzo[j]fluoranthenu (BjF), benzo[k]fluoranthenu (BkF), benzo[a]pyrenu (BaP), dibenzo[a,h]anthracenu (DBahA) a indeno[1,2,3-cd]pyrenu (INP), kterou lze použít v rámci směrnice EU 2004/107/ES. Tato evropská norma stanoví charakteristiky, které musí tato metoda splňovat, aby byly splněny cíle kvality výsledků dané touto směrnicí. Metoda je vhodná pro měření depozice ve venkovských a odlehlých oblastech průmyslových i sídelních zónách v rozsahu od několika ng/(m2 . d).
Obsáhlá přílohová část uvádí přehled kolektorů používaných v terénních podmínkách, postup úpravy a analýzy vzorků PAH, podmínky analýzy, charakteristiky zjištěné při laboratorních a terénních zkouškách a vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnic EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 15980 (835635)
Katalogové číslo 89481
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2011
Datum účinnosti 1. 12. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963894812
foo