ČSN EN ISO 9902-1 (810112)

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 9902-1 Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9902-1:2001. Evropská norma EN ISO 9902-1:2001 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9902-1:2001 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Společné požadavky, Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje, Část 3: Stroje pro netkané textilie, Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan , Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení, Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií a Část 7: Barvicí a úpravnické stroje. Tato první část normy uvádí požadavky k provedení měření správných a za standardních podmínek určovaných, deklarovaných a ověřovaných společných základních veličin emise hluku u skupin textilních strojů zahrnutých v (ČSN EN) ISO 9902-2 až (ČSN EN) ISO 9902-7. Norma specifikuje metody měření hluku i montážní a provozní podmínky, které musí být použity pro tento zkušební předpis pro hluk. Tato část je použitelná pro všechny stroje, linky a zařízení, uvedené v ISO 11111 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 11111), zahrnující zařízení pro automatický provoz strojů a postupů u jednotlivých strojů nebo celých linek, ale jsou vyloučena zařízení pro dopravu mezi rozhraními strojů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Definice předmětu zkoušky, kapitolu 5 - Určení hladiny akustického výkonu, kapitolu 6 - Určení hladiny emisního akustického tlaku, kapitolu 7 - Instalace a montážní podmínky, kapitolu 8 - Provozní podmínky, kapitolu 9 - Nejistoty měření, kapitolu 10 - Zaznamenávané informace, kapitolu 11 - Informace uváděné v protokolu a kapitolu 12 - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku. Dále norma uvádí informativní Přílohu A, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu ZB. V této Příloze ZB se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU: Směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES. UPOZORNĚNÍ: Pro výrobek(ky) spadající do rozsahu této normy mohou platit i jiné požadavky a jiné Směrnice EU. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými základními požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu.
ČSN EN ISO 9902-1 (81 0112) byla vydána v dubnu 2002. Tato norma společně s ČSN EN ISO 9902-2 (81 0112), ČSN EN ISO 9902-3 (81 0112), ČSN EN ISO 9902-4 (81 0112), ČSN EN ISO 9902-5 (81 0112), ČSN EN ISO 9902-6 (81 0112) a ČSN EN ISO 9902-7 (81 0112) nahrazuje ČSN ISO 9902 (81 0112) z května 1997.

Označení ČSN EN ISO 9902-1 (810112)
Katalogové číslo 63757
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2002
Datum účinnosti 1. 5. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963637570
Změny a opravy A1 10.09t, A2 1.15t
Tato norma nahradila ČSN ISO 9902 (810112) z května 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9902-2 (810112)
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

ČSN EN ISO 9902-3 (810112)
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie

ČSN EN ISO 9902-4 (810112)
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

ČSN EN ISO 9902-5 (810112)
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

ČSN EN ISO 9902-6 (810112)
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

ČSN EN ISO 9902-7 (810112)
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

foo