ČSN EN 13381-1 (730858) Zrušená norma

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

ČSN EN 13381-1 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti vodorovné ochranné membrány, při použití jako požárně dělicí konstrukce, přispívat k požární odolnosti normových vodorovných nosných konstrukčních prvků definovaných v 6.4.2.
Zkouška vodorovné ochranné membrány instalované pod konkrétní nenormovou stropní konstrukcí má být provedena podle EN 1365-2.
Tato evropská norma obsahuje požární zkoušku, která specifikuje zkoušky, které se provádí s vodorovnou ochrannou membránou, spolu s chráněným konstrukčním prvkem, vystavenou požární zkoušce podle postupů definovaných v této normě. Membrána je vystavena působení požáru podle tepelné křivky uvedené v EN 1363-1 zespodu.
Zkušební metoda vytváří opatření, přes specifikované volitelné doplňkové postupy, ke sběru dat, které mohou být použity jako přímý vstup pro výpočet požární odolnosti podle postupů uvedených v EN 1992-1-2,
EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 a EN 1995-1-2.
Tato evropská norma také obsahuje vyhodnocení, které poskytuje informace týkající se analýzy zkušebních údajů a pokyny pro vyjádření výsledků požární zkoušky, z hlediska kritéria nosnosti chráněného vodorovného konstrukčního prvku.
Za zvláštních podmínek, uvedených v národních stavebních nařízeních, se zde může vyskytnout požadavek, že je nutné ochranný materiál vystavit křivce pomalého zahřívání. Tato zkouška a zvláštní okolnosti pro její použití jsou uvedeny v příloze C.
Omezení aplikace výsledků vyhodnocení z požární zkoušky jsou stanoveny, spolu s povolenou oblastí přímé aplikace výsledků na jiné konstrukce, membrány a montážní vybavení.
Tato evropská norma platí pouze pro případy, kdy je mezi vodorovnou ochrannou membránou a nosným konstrukčním prvkem mezera a dutina. Jinak se podle potřeby použijí zkušební metody uvedené v prEN 13381-3, EN 13381-4 nebo prEN 13381-5.
Zkoušky mají být provedeny bez dodatečných hořlavých materiálů v dutině.
Příloha A uvádí podrobnosti ohledně vyhodnocení vlastností podhledu, při vystavení požáru "přibližujícímu se skutečným podmínkám".

Označení ČSN EN 13381-1 (730858)
Katalogové číslo 505660
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135056606
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN 13381-1 (730858)
Tato norma nahradila ČSN EN 13381-1 (730858) z listopadu 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13381-10 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

ČSN EN 13381-2 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

ČSN EN 13381-3 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

ČSN EN 13381-4 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-5 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

ČSN EN 13381-6 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

ČSN EN 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

ČSN EN 13381-8 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

ČSN EN 13381-9 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

ČSN P ENV 13381-7 (730858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků