1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60118-7 +A1 (368860) Zrušená norma

Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností ke kontrole kvality pro účely dodavatele

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60118-7:1993 včetně Změny EN 60118-7/A1:1994 a Opravy:1993. Norma tvoří Část 7, druhého vydání IEC 118, která je nyní revidována a která bude vydána s upraveným názvem: Sluchadla. Druhé vydání bude zahrnovat následující části: IEC 118-0 Část 0: Měření elektroakustických vlastností. IEC 118-1 Část 1: Sluchadla s indukčním snímačem vstupu. IEC 118-2 Část 2: Sluchadla s obvody pro automatické řízení zesílení. IEC 118-3 Část 3: Vybavení sluchadla neúplně nošeného posluchačem. IEC 118-4 Část 4: Intenzita magnetického pole audiofrekvenčních indukčních smyček používaná pro sluchadla. IEC 118-5 Část 5: Nástavce pro vsuvná sluchátka. IEC 118-6 Část 6: Vnější elektrické vstupy u osobních sluchadel (připravuje se). IEC 118-7 Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel ke kontrole kvality pro účely dodavatele. IEC 118-8 Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel při simulovaných pracovních podmínkách in situ (připravuje se). IEC 118-9 Část 9: měření vlastností sluchadel s kostními vibrátory na výstupu. (připravuje se) IEC 118-10 Část 10: Standardní postup pro specifikaci sluchadla (připravuje se). IEC 118-11 Část 11: Symboly a další značky na sluchadlech a přidruženém vybavení. Norma stanoví doporučení pro měření provozních vlastností určitých typů sluchadel s vedením zvuku vzduchem a pro porovnání měřených vlastností s vlastnostmi uváděnými výrobcem. Nevztahuje se na mechanické zkoušky a zkoušky účinků prostředí. Obecně nesmí být použita jako základ pro výměnu informací o vlastnostech sluchadla a použita jako základ při výběru vhodných sluchadel. Popisuje praktické, reprodukovatelné metody ke stanovení shody omezeného počtu elektroakustických a elektrických vlastností dodávaných sluchadel se jmenovitými provozními údaji dodanými výrobcem. Všechny zde popsané metody měření nemusí být v každém případě uplatněny. Nestanoví žádné tolerance pro činnost sluchadel. Všechny hladiny akustického tlaku uvedené v této normě jsou vztaženy k 20 µPa. Za pozornost stojí v kap. 3 Všeobecné podmínky: článek 3.2 Akustická zkušební metoda, který stanoví: "Postup akustické zkoušky je založen na měřicí metodě, při které je hladina akustického tlaku na akustickém vstupu sluchadla udržována konstantní. Toto je normálně dosaženo použitím řídicího, kalibrovaného tlakového mikrofonu." Norma dále obsahuje kapitolu 4 Vysvětlení výrazů, kap. 5 Jmenovité vlastnosti, kap. 6 Zkušební prostor a zkušební zařízení, kap. 7 Podmínky zkoušek, kap. 8 Doporučená měření. ČSN EN 60118-7 + A1 (36 8860) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN EN 60118-7 +A1 (368860)
Katalogové číslo 17969
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963179698
Změny a opravy Z1 9.06t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 60118-7 (368860)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60118-0 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

ČSN EN 60118-12 (368860)
Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 60118-14 (368860)
Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

ČSN EN 60118-15 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

ČSN EN 60118-7 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

ČSN EN 60118-8 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

ČSN EN IEC 60118-9 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením