Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60034-14 ed. 2 (350000) z srpna 2004

Norma bude zrušena k 21. září 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000) - duben 2019

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

230 Kč