Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60669-1 ed. 2 (354106) z dubna 2019

Norma bude zrušena k 13. únoru 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 60669-1 ed. 3 (354106) - srpen 2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.19t

965 Kč