ČSN (normy i změny) z ledna 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10008 (010343) - leden 2023

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Návod pro transakce elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 21503 (010347) - leden 2023

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu programu

340 Kč

ČSN ISO 21504 (010348) - leden 2023

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu portfolia

340 Kč

ČSN EN 17687 (010399) - leden 2023

Veřejné zakázky - Integrita a odpovědnost - Požadavky a pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16247-1 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 2: Budovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 3: Procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - leden 2023 aktuální vydání

Energetické audity - Část 4: Doprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 50005 (011519) - leden 2023

Systémy managementu hospodaření s energií - Směrnice k postupnému zavádění

440 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - leden 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Standardní referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 17391 (015087) - leden 2023

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Monitorování akustické emise za provozu kovových tlakových zařízení a konstrukcí - Obecné požadavky

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - leden 2023 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-5 (018468) - leden 2023 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 4015 (021100) - leden 2023

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku (průměr dříku ~ roztečný průměr) - Výrobní třídy B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - leden 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - leden 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - leden 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8676 (021109) - leden 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4016 (021301) - leden 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4018 (021303) - leden 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 22479 (038130) - leden 2023

Koroze kovů a slitin - Zkouška oxidem siřičitým ve vlhké atmosféře (s určeným objemem plynu)

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - leden 2023

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - leden 2023 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 9013/změna Z1 (053401) - leden 2023

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu

65 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 24194 (060406) - leden 2023

Solární energie - Kolektorová pole - Kontrola výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 30-1-1 (061410) - leden 2023 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně

770 Kč

ČSN EN 30-1-1 +A3/změna Z1 (061410) - leden 2023

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - leden 2023 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13203-3 (061430) - leden 2023 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13203-4 (061430) - leden 2023 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13203-5 (061430) - leden 2023 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13203-6 (061430) - leden 2023 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13203-7 (061430) - leden 2023

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13577-4 (065011) - leden 2023

Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 17613 (078468) - leden 2023

Zařízení a příslušenství na LPG - Kompozitové potrubí pro použití s LPG v kapalné a plynné fázi - Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60953-3/změna Z1 (080032) - leden 2023

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín

Změna bude zrušena k 24. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60953-0 (080032) - leden 2023

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 0: Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60953-3 ed. 2 (080032) - leden 2023

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 60953-2/změna Z1 (080033) - leden 2023

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín

Změna bude zrušena k 4. červenci 2025.

32 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - leden 2023 aktuální vydání

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1491 (135804) - leden 2023

Armatury budov - Expansní ventily - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 14825 (143011) - leden 2023 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - leden 2023

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 17646 (165111) - leden 2023

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření - Dělené systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8980-3 (195105) - leden 2023 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - leden 2023

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - leden 2023

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - leden 2023

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9300 (257713) - leden 2023 aktuální vydání

Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ISO 2537 (259321) - leden 2023 aktuální vydání

Hydrometrie - Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem

230 Kč

ČSN ISO 3455 (259322) - leden 2023 aktuální vydání

Hydrometrie - Kalibrace měřidel rychlosti proudění vody v přímých otevřených nádržích

230 Kč

ČSN ISO 1438 (259331) - leden 2023 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů

550 Kč

ČSN ISO 4360 (259334) - leden 2023 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 620 (260085) - leden 2023 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

590 Kč

ČSN EN ISO 7622-2 (260393) - leden 2023 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 528 +A1 (267402) - leden 2023 aktuální vydání

Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje

770 Kč

ČSN EN 1756-1 (269711) - leden 2023 aktuální vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-70 +A1 (274003) - leden 2023

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - leden 2023 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba

945 Kč

ČSN EN ISO 19014-2 (278017) - leden 2023

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 2: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16116-1 (280327) - leden 2023

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14067-6 +A1 (281901) - leden 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinku bočního větru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 17460 (284451) - leden 2023

Drážní aplikace - Lepení na drážních vozidlech a jejich částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16603-35-06 (310540) - leden 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50 (310540) - leden 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-21 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 131.0-B-3, TM synchronizace a kódování kanálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-22 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-23 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-24 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 231.0-B-3, TC synchronizace a kódování kanálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-25 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-50-26 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2349-001 (311761) - leden 2023

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro spínací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 17360 (322306) - leden 2023 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Sloupky a držáky pro sklopná a odnímatelná zábradlí

230 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - leden 2023

Plavidla vnitrozemské plavby - Nástupní schody

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17361 (322776) - leden 2023

Plavidla vnitrozemské plavby - Závěsné žebříky

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10592 (323251) - leden 2023

Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8848 (324230) - leden 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Mechanické systémy řízení

340 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - leden 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23625 (326051) - leden 2023

Malá plavidla - Lithium-iontové akumulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-113/změna A5 (330050) - leden 2023

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

440 Kč

ČSN EN 50522 ed. 2 (333201) - leden 2023 aktuální vydání

Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC

570 Kč

ČSN EN 50522/změna Z1 (333201) - leden 2023

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

Změna bude zrušena k 10. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN 61850-5 ed. 2/změna A1 (334850) - leden 2023

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62127-1/změna Z1 (340882) - leden 2023

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

Změna bude zrušena k 29. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62127-1 ed. 2 (340882) - leden 2023

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50347/změna Z1 (350310) - leden 2023

Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740

Změna bude zrušena k 4. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60072-1 (350310) - leden 2023

Točivé elektrické stroje - Rozměry a výkony - Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080

350 Kč

ČSN EN 50708-2-4 (351001) - leden 2023

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-4: Střední výkonové transformátory - Zvláštní zkoušky

190 Kč

ČSN EN 50708-2-6 (351001) - leden 2023

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-6: Střední výkonové transformátory - Nekonvenční technologie magnetických ocelí

190 Kč

ČSN EN IEC 63185/Oprava 1 (353012) - leden 2023

Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických substrátů

20 Kč

ČSN EN IEC 61169-71 (353811) - leden 2023

Vysokofrekvenční konektory - Část 71: Dílčí specifikace pro RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 5 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ NEX10R)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4/změna A11 (354101) - leden 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

230 Kč

ČSN EN IEC 62196-6 (354572) - leden 2023

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 6: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC proud pro DC napájecí zařízení EV, u nichž ochrana spočívá na elektrickém oddělení

340 Kč

ČSN EN 62271-204/změna Z1 (357193) - leden 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Změna bude zrušena k 5. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-204 ed. 2 (357193) - leden 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60384-1-1 (358290) - leden 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1-1: Kmenová vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60384-19 ed. 2/změna Z1 (358291) - leden 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 22. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-19 ed. 3 (358291) - leden 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60749-10/změna Z1 (358799) - leden 2023

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery

Změna bude zrušena k 1. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-10 ed. 2 (358799) - leden 2023

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické rázy - Součástky a podsestavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-1 ed. 3/změna Z1 (359213) - leden 2023

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod

Změna bude zrušena k 25. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-1 ed. 4 (359213) - leden 2023

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3-40/změna Z1 (359223) - leden 2023

Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech

Změna bude zrušena k 1. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2/změna Z1 (359223) - leden 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-310 (359223) - leden 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-310: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Stahovatelnost, metoda G10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-40 ed. 2 (359223) - leden 2023

Optické vláknové kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro kabely do dešťových a odpadních kanálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-1/změna Z1 (359271) - leden 2023

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku

Změna bude zrušena k 12. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61290-1 ed. 2 (359271) - leden 2023

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3/změna A2 (360510) - leden 2023

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi)

230 Kč

ČSN EN 50419 ed. 2 (360800) - leden 2023 aktuální vydání

Značení elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s ohledem na oddělený sběr odpadu EEZ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50419/změna Z1 (360800) - leden 2023

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

Změna bude zrušena k 6. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4/změna Z1 (361045) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna bude zrušena k 2. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2/změna A12 (361045) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2/změna A2 (361045) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2/změna Z1 (361045) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

Změna bude zrušena k 4. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 50706 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na elektrické rotační žehliče pro komerční použití

340 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-11 ed. 5 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.23t

475 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-11 ed. 5/změna A11 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.23t, Oprava 1 4.24t

800 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3/změna A11 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60436/změna A12 (361060) - leden 2023

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-5 (361510) - leden 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.23t

420 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-5/změna A11 (361510) - leden 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily

190 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2/změna A1 (361960) - leden 2023

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

125 Kč

ČSN EN 62619/změna Z1 (364362) - leden 2023

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

Změna bude zrušena k 28. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62619 ed. 2 (364362) - leden 2023

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

350 Kč

ČSN EN 62759-1/změna Z1 (364615) - leden 2023

Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62759-1 ed. 2 (364615) - leden 2023

Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-2 ed. 2/změna A1 (364631) - leden 2023

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-3 ed. 2/změna A1 (364631) - leden 2023

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-4 ed. 2/změna A1 (364631) - leden 2023

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(ln,GA)(S,Se)2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 61031 (366516) - leden 2023

Jaderná zařízení - Systémy kontroly a řízení - Návrh, umístění a kritéria použití pro instalované zařízení pro monitorování příkonu dávky gama zařízení pro použití během normálního provozu a předpokládaných událostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62988 (366516) - leden 2023

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Výběr a použití bezdrátových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63269 (367856) - leden 2023

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Námořní záchranné lokalizační zařízení (zařízení pro osoby přes palubu) - Minimální požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50642/změna Z1 (370005) - leden 2023

Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 63355 (370005) - leden 2023

Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 16638-2 (404309) - leden 2023

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 2: Požití uranových sloučenin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20031 (404318) - leden 2023

Radiační ochrana - Monitorování a dozimetrie vnitřního ozáření v důsledku kontaminace rány radionuklidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10357 (420267) - leden 2023

Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 573-3 +A1 (421401) - leden 2023 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.23t

370 Kč

ČSN EN 12392 +A1 (421460) - leden 2023 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené pro výrobu tlakových zařízení

590 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN EN 15093 (433010) - leden 2023 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla

770 Kč

ČSN EN 14753 (433012) - leden 2023 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení pro plynulé lití oceli

770 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - leden 2023 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19905-3 (450027) - leden 2023 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Plovoucí jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 3250 (452003) - leden 2023

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výpočet a vykazování efektivity výroby v provozní fázi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 16517 (470670) - leden 2023

Zemědělské a lesnické stroje - Mobilní lanovky pro těžbu dřeva - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13885 (513030) - leden 2023

Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12355 (513045) - leden 2023

Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13732 ed. 2 (515510) - leden 2023

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17647 (569557) - leden 2023

Obecné principy pro výrobu, plnění a uchovávání náplní do elektronických cigaret pro předplněné nádoby nebo výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17648 (569558) - leden 2023

Složky náplní do elektronických cigaret

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14111 (588818) - leden 2023 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení jodového čísla

190 Kč

64 Plasty

ČSN P CEN ISO/TS 23818-2 (646429) - leden 2023

Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 2: Pryskyřičný kompozitní materiál vyztužený vlákny (RFC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-3 (646429) - leden 2023

Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 3: Materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - leden 2023

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v rostlinných olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1186-3 (647110) - leden 2023

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v odpařitelných simulantech

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15749 (654874) - leden 2023 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17751 (654914) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17752 (654915) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických inhibitorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17753 (654916) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických kontaminantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17754 (654917) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických mikroživin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17755 (654918) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17756 (654919) - leden 2023

Organická hnojiva, organominerální hnojiva, anorganická hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17787 (654950) - leden 2023

Hnojivé výrobky - Stabilita chelatačních a komplexotvorných činidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17788 (654951) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Stanovení frakce komplexovaných mikroživin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17789-1 (654952) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17789-2 (654952) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 2: Stanovení Fe chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo množství chelatačních činidel pomocí iontové párové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17790 (654953) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin ošetřením kationtoměničovou pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17791 (654954) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - leden 2023 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16616 (665228) - leden 2023 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17422 (665233) - leden 2023

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na površích pro hodnocení dezinfekčních přípravků na struky používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 15776 (695247) - leden 2023 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - leden 2023 aktuální vydání

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 720 (700530) - leden 2023 aktuální vydání

Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 719 (700531) - leden 2023 aktuální vydání

Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16306 (721130) - leden 2023 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

440 Kč

ČSN EN 13888-2 (722471) - leden 2023

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10545-18 (725110) - leden 2023 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 18: Stanovení hodnoty odrazu světla (LRV)

190 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - leden 2023

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13471/změna Z1 (727216) - leden 2023

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 18099 (727216) - leden 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - leden 2023 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 52000-1/Oprava 1 (730334) - leden 2023

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy

20 Kč

ČSN EN ISO 52016-1/Oprava 1 (730336) - leden 2023

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy

20 Kč

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

440 Kč

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

350 Kč

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

350 Kč

ČSN EN 15269-20/Oprava 1 (730868) - leden 2023

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 1182 (730882) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

350 Kč

ČSN EN 17609 (735833) - leden 2023

Automatizační a řídicí systémy budov - Využití regulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 12697-48 (736160) - leden 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 48: Spojení vrstev

440 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - leden 2023

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce v kolejovém loži

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-3 (736370) - leden 2023

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové kompozitní pražce

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-4 (736370) - leden 2023

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce v kolejovém loži

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-5 (736370) - leden 2023

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-7 (736370) - leden 2023

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce, přídržné kolejnice, izolované styky kolejnic a kolejnicová dilatační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 899 (755853) - leden 2023 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

230 Kč

ČSN EN 476 (756301) - leden 2023 aktuální vydání

Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

350 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 41018 (762106) - leden 2023

Facility management - Vývoj politiky facility managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13045 (771004) - leden 2023 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 13336 (792820) - leden 2023 aktuální vydání

Usně - Charakteristiky čalounických usní - Výběr nábytkářských usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15701 (793884) - leden 2023 aktuální vydání

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20535 (795261) - leden 2023

Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Rozměrová změna po cyklu smáčení a sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (832501) - leden 2023 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

440 Kč

ČSN EN ISO 20345/změna Z2 (832501) - leden 2023

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

Změna byla zrušena k 31. březnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (832502) - leden 2023 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

440 Kč

ČSN EN ISO 20346/změna Z2 (832502) - leden 2023

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

Změna byla zrušena k 31. březnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 18889 (832730) - leden 2023

Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17731 (836214) - leden 2023

Pěstební substráty - Stanovení specifických parametrů

190 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - leden 2023 aktuální vydání

Environmentální pevné matrice - Stanovení rozpuštěných látek ve vodách a výluzích

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21911-2 (838313) - leden 2023

Tuhá alternativní paliva - Stanovení samozahřívání - Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 21856 (841005) - leden 2023

Kompenzační pomůcky - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - leden 2023 aktuální vydání

Kompenzační pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 4135 (852100) - leden 2023 aktuální vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Slovník

570 Kč

ČSN EN ISO 16628 (852149) - leden 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Tracheobronchiální trubice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14708-2 (853010) - leden 2023

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2: Kardiostimulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14708-3 (853010) - leden 2023

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 3: Implantabilní neurostimulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14708-4 (853010) - leden 2023

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 4: Implantabilní infuzní pumpy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14708-5 (853010) - leden 2023

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 5: Přístroje pro podporu oběhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14708-6 (853010) - leden 2023

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 6: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14708-7 (853010) - leden 2023

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 7: Zvláštní požadavky na systémy kochleárních implantátů a sluchových kmenových implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 447 V1.3.1 (875180) - leden 2023

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky provozované v kmitočtovém rozsahu 100 Hz až 148,5 kHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN ISO 11638 (917852) - leden 2023

Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahoviny na pěnovém materiálu - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17655 (961535) - leden 2023

Ochrana kulturního dědictví - Stanovení absorpce vody metodou kontaktní houby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo