ČSN (normy i změny) z června 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 8041-2 (011403) - červen 2022 aktuální vydání

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 2: Osobní vibrační expozimetry

550 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - červen 2022

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 26101-1 (011644) - červen 2022

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

405 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - červen 2022 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - červen 2022 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku

350 Kč

ČSN P CEN ISO/ASTM/TS 52930 (011801) - červen 2022

Aditivní výroba - Zásady kvalifikace - Instalace, provoz a výkon (IQ/OQ/PQ) zařízení PBF-LB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - červen 2022 aktuální vydání

Aditivní výroba - Obecné zásady - Základy a slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6410-3 (013213) - červen 2022 aktuální vydání

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazení

230 Kč

ČSN EN ISO 22081 (014406) - červen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Obecné geometrické specifikace a obecné rozměrové specifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-1 (014445) - červen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní pojmy

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-4 (018234) - červen 2022 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-3 (018369) - červen 2022

Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 3: Použití karet s integrovanými obvody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13411-4 (024470) - červen 2022

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 4524-3 (038519) - červen 2022

Kovové povlaky - Metody zkoušení pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin - Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - červen 2022 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - červen 2022

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - červen 2022

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - červen 2022

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 23864 (051178) - červen 2022

Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení - Použití automatizované techniky celkového ostření (TFM) a souvisejících technologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60974-8 ed. 2/změna Z1 (052205) - červen 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

Změna bude zrušena k 15. září 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60974-8 ed. 3 (052205) - červen 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1949 (061461) - červen 2022 aktuální vydání

Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - červen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 746-3 (065011) - červen 2022

Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12952-10 (077604) - červen 2022 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12952-2 (077604) - červen 2022 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - červen 2022 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - červen 2022 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11439/změna A1 (078339) - červen 2022

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

190 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - červen 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla - Požadavky instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - červen 2022 aktuální vydání

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1488 (135801) - červen 2022 aktuální vydání

Armatury budov - Pojistné skupiny pro expanzní vodu - Zkoušky a požadavky

350 Kč

ČSN EN 246 (137270) - červen 2022

Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 12320 (165123) - červen 2022

Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1527 +A1 (165761) - červen 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 17526 (257866) - červen 2022

Plynoměry - Termální hmotnostní průtokoměry plynu

590 Kč

ČSN EN 13757-1 (258513) - červen 2022 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 748 (259310) - červen 2022

Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Metody rychlostního pole s použitím bodových měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12158-1 (274404) - červen 2022

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 16228-1 +A1 (277991) - červen 2022

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-2 +A1 (277991) - červen 2022

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-3 +A1 (277991) - červen 2022

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-4 +A1 (277991) - červen 2022

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-5 +A1 (277991) - červen 2022

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-6 +A1 (277991) - červen 2022

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-7 +A1 (277991) - červen 2022

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12418 (278605) - červen 2022 aktuální vydání

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14752 +A1 (280326) - červen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel

570 Kč

ČSN EN 14067-5 (281901) - červen 2022

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15734-1 +A1 (284060) - červen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

440 Kč

ČSN EN 15734-2 +A1 (284060) - červen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4179 (310430) - červen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9721 (310480) - červen 2022

Letectví a kosmonautika - Obecná doporučení pro architekturu BIT v integrovaném systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-30-11 (310510) - červen 2022 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení - EEE součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-70-80 (310510) - červen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality technologií fúze kovového práškového lože pro vesmírné aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-32-01 (310540) - červen 2022 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Řízení lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-16 (310540) - červen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Časově řízený Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 2854-002 (311716) - červen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-195 (330050) - červen 2022 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

945 Kč

ČSN EN 62262 +A1 (330335) - červen 2022

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

230 Kč

ČSN EN 50678/Oprava 3 (331610) - červen 2022

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

20 Kč

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2/změna Z2 (332000) - červen 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

190 Kč

ČSN EN 60652/změna Z1 (333304) - červen 2022

Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení

Změna bude zrušena k 3. září 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60652 ed. 2 (333304) - červen 2022

Podpěrné body venkovních vedení - Zatěžovací zkoušky

230 Kč

ČSN EN 50155 ed. 4/změna Z1 (333555) - červen 2022

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

Změna bude zrušena k 28. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 50155 ed. 5 (333555) - červen 2022

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

790 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A10 (334201) - červen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61375-2-8 (342690) - červen 2022

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-8: Zkouška shody TCN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 350 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - červen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

340 Kč

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2/změna Z1 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

Změna bude zrušena k 28. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2/změna Z1 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

Změna bude zrušena k 9. září 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-13 ed. 3 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-1 ed. 3 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Obecný návod

350 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2/Oprava 1 (345791) - červen 2022

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 60404-17 (345884) - červen 2022

Magnetické materiály - Část 17: Metody měření magnetostrikčních charakteristik anizotropních pásů a plechů pro elektrotechniku pomocí jednoduchého tabulového měřicího přístroje a optického snímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62037-1/změna Z1 (347705) - červen 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Změna bude zrušena k 23. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62037-1 ed. 2 (347705) - červen 2022

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60700-1 ed. 2/změna A1 (351610) - červen 2022

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60700-2/změna A1 (351610) - červen 2022

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61954 ed. 2/změna Z1 (351611) - červen 2022

Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů

Změna bude zrušena k 8. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61954 ed. 3 (351611) - červen 2022

Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61800-2 ed. 3/Oprava 1 (351720) - červen 2022

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

20 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 2/změna Z1 (354170) - červen 2022

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 13. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 3 (354170) - červen 2022

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

340 Kč

ČSN EN IEC 63121 (354587) - červen 2022

Přístroje radiační ochrany - Mobilní systémy montované do vozidel pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62586-2 ed. 2/změna A1 (356240) - červen 2022

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61010-031 ed. 2/změna A1 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou

Změna bude zrušena k 6. březnu 2026.

230 Kč

ČSN EN 61010-031 ed. 2/změna A11 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou

Změna bude zrušena k 6. březnu 2026.

125 Kč

ČSN EN 61010-2-011/změna Z1 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

Změna bude zrušena k 19. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3/změna Z1 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

Změna bude zrušena k 12. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61010-2-033/změna Z1 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

Změna bude zrušena k 12. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-011 ed. 2 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

670 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-011 ed. 2/změna A11 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení

230 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-032 ed. 4 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

675 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-032 ed. 4/změna A11 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

125 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-033 ed. 2 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

565 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-033 ed. 2/změna A11 (356502) - červen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

125 Kč

ČSN EN IEC 61051-2 (358080) - červen 2022

Varistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace pro varistory potlačující přepětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63041-1 ed. 2 (358431) - červen 2022 aktuální vydání

Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63041-1/změna Z1 (358431) - červen 2022

Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 22. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60444-6 ed. 2/změna Z1 (358490) - červen 2022

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)

Změna bude zrušena k 6. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60444-6 ed. 3 (358490) - červen 2022

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

TNI IEC/TR 61547-1 (360090) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - EMC požadavky odolnosti - Část 1: Objektivní světelný flikrmetr a metoda zkoušení odolnosti proti kolísání napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI IEC/TR 63158 (360093) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60238 ed. 5/změna A11 (360383) - červen 2022

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 62031 ed. 2/změna A11 (360701) - červen 2022

LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN IEC 63013/změna A1 (360701) - červen 2022

LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60335-2-105/změna Z1 (361045) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

Změna bude zrušena k 27. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2/změna Z1 (361045) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

Změna bude zrušena k 24. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2/změna Z2 (361045) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna bude zrušena k 20. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-84 ed. 2/změna Z1 (361045) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-96/změna Z1 (361045) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

Změna bude zrušena k 20. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 3/změna A1 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

125 Kč

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5/změna Z1 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

Změna bude zrušena k 27. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 4/Oprava 1 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

20 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 8.22t, A1 8.22t

480 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-25 ed. 6 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

580 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-25 ed. 6/změna A11 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

460 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3/změna A11 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

780 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3/změna A11 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-87 ed. 3/změna A1 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

565 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2/změna A11 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

125 Kč

ČSN EN 50632-1/změna A2 (361520) - červen 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-11/změna A1 (361520) - červen 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-22/změna A1 (361520) - červen 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-3/změna A1 (361520) - červen 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-4/změna A1 (361520) - červen 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2/změna A2 (361960) - červen 2022

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

190 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3/změna A1 (361960) - červen 2022

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

125 Kč

ČSN EN 50524 ed. 2 (364638) - červen 2022 aktuální vydání

Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50524/změna Z1 (364638) - červen 2022

Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory

Změna bude zrušena k 26. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3 (364801) - červen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 62563-2 (364815) - červen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 2: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti zdravotnických zobrazovačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63246-1 (367214) - červen 2022

Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CCIS) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63087-1 (367223) - červen 2022

Asistivní poslechová zařízení a systémy pro aktivní asistované žití - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CLC/TS 50600-5-1 (367260) - červen 2022

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20675 (386500) - červen 2022

Bioplyn - Výroba, úprava, čištění a využití bioplynu - Termíny, definice a klasifikační schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22580 (386501) - červen 2022

Fléry pro spalování bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23590 (386502) - červen 2022

Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5118 (395118) - červen 2022 aktuální vydání

Střelivo pro plynové zbraně

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 2566-1 (420308) - červen 2022

Ocel - Přepočet hodnot tažností - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 2566-2 (420308) - červen 2022

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10264-2 (421072) - červen 2022

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro obecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10365/Oprava 1 (425547) - červen 2022

Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti

20 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - červen 2022 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Management hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 6368 (451213) - červen 2022

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Suché plynové těsnicí systémy pro axiální, odstředivé a rotační šroubové kompresory a expandéry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 35102 (453101) - červen 2022

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Útěk, evakuace a záchrana z příbřežních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17517 (467008) - červen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí online HPLC-GC-FID analýzy

350 Kč

ČSN EN 17547 (467009) - červen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu vitaminu A, E a D - Metoda využívající extrakci a přečištění na pevné fázi (SPE) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - červen 2022

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - červen 2022

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4254-1/změna A1 (470601) - červen 2022

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 14322 (492140) - červen 2022 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - červen 2022 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496070) - červen 2022 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky

770 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6888-1 (560089) - červen 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

340 Kč

ČSN EN ISO 6888-2 (560089) - červen 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem

230 Kč

ČSN EN ISO 20836 (560630) - červen 2022

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů - Zkoušení teplotní výkonnosti termocyklérů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20714 (569553) - červen 2022

Náplně do elektronických cigaret - Stanovení nikotinu, propylenglykolu a glycerolu v kapalinách používaných v elektronických zařízeních pro dodávání nikotinu - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20768 (569554) - červen 2022

Vaporizační produkty - Rutinní analytický vapovací přístroj - Definice a standardní podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 24223 (571005) - červen 2022

Sýr - Návod na přípravu vzorku pro fyzikální a chemické zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 18363-1 (588725) - červen 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 1: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 3-MCPD a diferenční měření glycidolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18363-3 (588725) - červen 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 3: Metoda využívající kyselé transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 6801 (635209) - červen 2022

Pryžové a plastové hadice - Stanovení objemové roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - červen 2022

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - červen 2022 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - červen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17616 (650123) - červen 2022

Venkovní svíčky - Specifikace požární bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17617 (650124) - červen 2022

Venkovní svíčky - Bezpečnostní štítky výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13624 (665212) - červen 2022 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

550 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23322 (673023) - červen 2022

Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23973 (673053) - červen 2022

Kapalinová chromatografie v kritických podmínkách (LCCC) - Chemická heterogenita polyethylenoxidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 24443 (681508) - červen 2022 aktuální vydání

Kosmetika - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16217 (681509) - červen 2022

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Postup ponoření do vody pro stanovení voděodolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18861 (681510) - červen 2022

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Procentuální hodnota voděodolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21322 (681553) - červen 2022

Kosmetika - Mikrobiologie - Zkoušení ubrousků a masek s absorbovaným nebo adsorbovaným kosmetickým přípravkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 17527 (697240) - červen 2022

Heliové kryostaty - Ochrana před nadměrným tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - červen 2022 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie

440 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-2 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

190 Kč

ČSN EN ISO 12543-3 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo

190 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled

190 Kč

ČSN EN ISO 4787 (704103) - červen 2022 aktuální vydání

Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN P CEN ISO/TS 24283-1 (721023) - červen 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 1: Kvalifikovaný technik a kvalifikovaný mechanik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-2 (721023) - červen 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 2: Odpovědný expert

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-3 (721023) - červen 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 3: Kvalifikovaná společnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - červen 2022

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12976-1 (730302) - červen 2022

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

340 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu

350 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

440 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty

440 Kč

ČSN EN 17037 +A1 (730582) - červen 2022

Denní osvětlení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12350-7/Oprava 1 (731301) - červen 2022

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

20 Kč

ČSN EN 17435 (735993) - červen 2022

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení kritéria poranění hlavy (HIC) a kritické výšky pádu (CFH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-48 (736160) - červen 2022

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 48: Spojení vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13286-1 (736185) - červen 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků

190 Kč

ČSN EN 13286-4 (736185) - červen 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch

190 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - červen 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

230 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - červen 2022

Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13848-3 (736359) - červen 2022

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1004-2 (738112) - červen 2022

Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 2: Pravidla a pokyny pro přípravu návodu k použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 1529 (747013) - červen 2022 aktuální vydání

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12453 +A1 (747029) - červen 2022 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13433 (755427) - červen 2022

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13434 (755428) - červen 2022

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12873-2 (757333) - červen 2022

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12873-4 (757333) - červen 2022

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 16189 (795617) - červen 2022

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dimethylformamidu v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16190 (795618) - červen 2022

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21061 (795645) - červen 2022

Obuv - Chemické zkoušky - Obecné zásady pro přípravu vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 2076 (800010) - červen 2022 aktuální vydání

Textilie - Chemicky vyrobená vlákna - Obecné názvy

350 Kč

ČSN EN ISO 20932-1/změna A1 (800886) - červen 2022

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20344 (832500) - červen 2022

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - červen 2022 aktuální vydání

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8996 (833560) - červen 2022 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - červen 2022 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1540 (833610) - červen 2022 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 14583 (833629) - červen 2022 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21596 (838234) - červen 2022

Tuhá biopaliva - Stanovení melitelnosti - Metoda Hardgrove pro tepelně ošetřená paliva z biomasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21637 (838300) - červen 2022 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 21640 (838302) - červen 2022 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy

350 Kč

ČSN EN ISO 21644 (838303) - červen 2022 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10535 (841050) - červen 2022 aktuální vydání

Kompenzační pomůcky - Zvedáky pro přepravu osob - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 14971/změna A11 (855231) - červen 2022

Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky

125 Kč

ČSN EN ISO 9680 (855353) - červen 2022 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - červen 2022 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4307 (857037) - červen 2022

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 025 V2.3.1 (875090) - červen 2022

Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a funkcí pro tísňové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 390 V2.1.1 (878584) - červen 2022

Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 (879053) - červen 2022

Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 (879053) - červen 2022

Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN ISO 23999 (917822) - červen 2022 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 892 +A2 (942007) - červen 2022

Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 926-2 +A1 (942810) - červen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12491 +A1 (942812) - červen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Záložní padáky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo