ČSN (normy i změny) ze září 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 56000 (010130) - září 2021

Management inovací - Základy a slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 56002 (010130) - září 2021

Management inovací - Systém managementu inovací - Pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 56003 (010130) - září 2021

Management inovací - Nástroje a metody pro inovativní obchodní partnerství - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 21502 (010346) - září 2021

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu

590 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - září 2021

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/ASTM 52903-1 (011816) - září 2021

Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 1: Suroviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 129-1/změna A1 (013130) - září 2021

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

125 Kč

ČSN EN ISO 22081 (014406) - září 2021

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Obecné geometrické specifikace a obecné specifikace rozměru

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 14907-2 (018381) - září 2021

Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - září 2021 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Architektura stanice a komunikační architektura

570 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-2 (018505) - září 2021

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 2: Hybridní komunikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-3 (018505) - září 2021

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 3: Zabezpečení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - září 2021

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22826 (051138) - září 2021

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15616-4 (052050) - září 2021

Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 4: Zařízení s pohyblivou 2D optikou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10225 (052115) - září 2021

Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - září 2021

Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10656 (052651) - září 2021

Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory pro svařovací kleště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20168 (052676) - září 2021

Odporové svařování - Samosvorné kužely pro držáky elektrod a uzávěry elektrod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7285 (052679) - září 2021

Pneumatické válce pro mechanizované vícebodové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5829 (052681) - září 2021

Bodové odporové svařování - Elektrodové adaptéry s vnitřním kuželem 1:10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 5830 (052681) - září 2021

Bodové odporové svařování - Elektrodové zástrčné čepičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 18785-1 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-2 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18785-3 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečského personálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-4 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-5 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17279-3 (056101) - září 2021

Svařování - Mikrospojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 3: Zkušební metody pro svary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12831-1/Oprava 1 (060206) - září 2021

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

20 Kč

ČSN EN 416 (060217) - září 2021 aktuální vydání

Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost

945 Kč

ČSN EN 14037-2/Oprava 1 (061130) - září 2021

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12514/Oprava 1 (075890) - září 2021

Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 1829-1 (117911) - září 2021 aktuální vydání

Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 1822-1 (125002) - září 2021 aktuální vydání

Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

340 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - září 2021 aktuální vydání

Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí

570 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/změna A1 (130020) - září 2021

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 528 (267402) - září 2021 aktuální vydání

Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 16842-5 (268818) - září 2021

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 5: Průmyslové vozíky s proměnným vyložením s nosností větší než 10 000 kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16842-8 (268818) - září 2021

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 8: Vozíky s protiváhou se stojícím řidičem s nosností do 10 000 kg včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-2 (270105) - září 2021 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 13852-3 (270560) - září 2021

Jeřáby - Offshore jeřáby - Část 3: Lehké offshore jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN 27 4007 (274007) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13749 (280505) - září 2021

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - září 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 13423 (300085) - září 2021 aktuální vydání

Vozidla na zemní plyn - Požadavky na dílny pro NGV a správu vozidel na stlačený zemní plyn (CNG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19363 (307101) - září 2021

Silniční vozidla s elektrickým pohonem - Bezdrátový přenos energie magnetickým polem - Požadavky na bezpečnost a interoperabilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3475-512 (311725) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3639 (312123) - září 2021

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Dráty pro kované spojovací součásti - D <= 15 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6025 (312392) - září 2021

Letectví a kosmonautika - Desky - Slitina hliníku 2024 - Rovinnost s těsnou tolerancí - Tloušťka - 6 mm <= a <= 55 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4035 (314720) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí a závitovým dříkem ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4036 (314721) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů (nezabraňující korozi) vytvrzovaný za běžné teploty - Základní nátěr bez obsahu chromanů pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozivzdorný dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem chromanů vytvrzovaný za běžné teploty - Vysoká odolnost proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžné teploty - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12312-5 (319321) - září 2021 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 16147 (324140) - září 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru

190 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - září 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1600 ed. 2/změna Z2 (331600) - září 2021

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

65 Kč

ČSN EN 50699 (331600) - září 2021

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

440 Kč

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2/změna Z1 (332320) - září 2021

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

Změna bude zrušena k 22. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (332320) - září 2021

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

770 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5/změna A1 (333432) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

340 Kč

ČSN EN 55014-1 ed. 4/změna Z1 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

Změna bude zrušena k 12. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 55014-2 ed. 2/změna Z1 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

Změna bude zrušena k 5. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

770 Kč

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

350 Kč

ČSN EN 50131-13/Oprava 1 (334591) - září 2021

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-3 +A1 (342710) - září 2021 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-3 ed. 2/změna Z2 (342710) - září 2021

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

Změna byla zrušena k 31. březnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60076-22-5 (351001) - září 2021

Výkonové transformátory - Část 22-5: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrická čerpadla pro transformátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-6 (351001) - září 2021

Výkonové transformátory - Část 22-6: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrické ventilátory pro transformátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50216-12/změna Z1 (351190) - září 2021

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

Změna bude zrušena k 22. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN 50216-7/změna Z1 (351190) - září 2021

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

Změna bude zrušena k 22. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61169-60 (353811) - září 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 60: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory pro zásuvná spojení, charakteristická impedance 50 Ohm (typ SMPM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-66 (353811) - září 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 66: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 5 mm, s rychlouzávěrem nebo šroubovým spojem, charakteristická impedance 50 Ohm (řada 2,2-5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60352-7/změna Z1 (354061) - září 2021

Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna bude zrušena k 20. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60352-7 ed. 2 (354061) - září 2021

Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61010-2-202/změna Z1 (356502) - září 2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

Změna bude zrušena k 10. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-202 ed. 2 (356502) - září 2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

230 Kč

ČSN EN 62244/změna Z1 (356575) - září 2021

Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích

Změna bude zrušena k 25. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62244 ed. 2 (356575) - září 2021

Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory radiačního záření pro detekci nedovoleného obchodování s radioaktivními a jadernými materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63047 (356678) - září 2021

Přístroje jaderné techniky - Datový formát pro získávání digitálních dat v režimu seznamu používaný při detekci a měření záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61760-3/změna Z1 (359310) - září 2021

Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)

Změna bude zrušena k 10. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61760-3 ed. 2 (359310) - září 2021

Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN P CEN/TS 17623 (360070) - září 2021

Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 63136/Oprava 1 (361060) - září 2021

Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce

20 Kč

ČSN EN 62841-3-1/změna A12 (361510) - září 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

125 Kč

ČSN EN IEC 62281 ed. 4/změna A1 (364361) - září 2021

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

125 Kč

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2/změna A2 (364801) - září 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

125 Kč

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2/změna Z1 (364801) - září 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

Změna bude zrušena k 16. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-19/změna Z1 (364801) - září 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

Změna bude zrušena k 16. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-1 ed. 3 (364801) - září 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-19 ed. 2 (364801) - září 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

350 Kč

ČSN EN 62368-1/změna Z2 (367000) - září 2021

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 6. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000) - září 2021 aktuální vydání

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

2 333 Kč

ČSN EN 61924-2/změna Z1 (367840) - září 2021

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna bude zrušena k 19. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61924-2 ed. 2 (367840) - září 2021

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60958-5 (368308) - září 2021

Digitální zvukové rozhraní - Část 5: Rozšíření spotřebitelské aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3 ed. 3/změna Z1 (368691) - září 2021

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

Změna bude zrušena k 23. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3 ed. 4 (368691) - září 2021

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 400 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - září 2021 aktuální vydání

Internet věcí (IoT) - Slovník

190 Kč

ČSN EN 60950-22 ed. 2/změna Z2 (369060) - září 2021

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

Změna bude zrušena k 6. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60950-23/změna Z2 (369060) - září 2021

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

Změna bude zrušena k 6. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62474 ed. 2/změna A1 (369082) - září 2021

Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty

125 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2/změna A11 (370100) - září 2021

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 8299 (404043) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Stanovení izotopových a elementárních koncentrací uranu a plutonia v jaderných materiálech v roztocích kyseliny dusičné tepelnou ionizační hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18256-1 (404044) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 1: Rozpouštění prášků oxidu plutoničitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18256-2 (404044) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 2: Rozpouštění pelet a prášků MOX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16793 (404058) - září 2021

Technologie jaderného paliva - Směrnice pro keramografickou přípravu slinutých pelet UO2 pro mikrostrukturní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9463 (404060) - září 2021

Jaderná energie - Technologie jaderného paliva - Spektrofotometrické stanovení plutonia v roztocích kyseliny dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9161 (404061) - září 2021

Prášek oxidu uraničitého - Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9978 (404302) - září 2021 aktuální vydání

Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 28057 (404310) - září 2021 aktuální vydání

Klinická dozimetrie - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14146 (404315) - září 2021

Radiační ochrana - Kritéria a pracovní limity pro periodické hodnocení dozimetrických služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20046 (404316) - září 2021

Radiační ochrana - Pracovní kritéria pro laboratoře používající test chromozomálních translokací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro účely hodnocení expozice ionizujícímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4037-1 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 1: Radiační charakteristiky a metody produkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4037-2 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4037-3 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 3: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů a měření jejich odezvy jako funkce energie a úhlu dopadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 4037-4 (404317) - září 2021

Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 4: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů v nízkoenergetických referenčních polích záření X

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12807 (404319) - září 2021

Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů - Testování úniků ze zásilek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11929-1 (404400) - září 2021

Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 1: Základní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11929-2 (404400) - září 2021

Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 2: Pokročilé aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11929-3 (404400) - září 2021

Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 3: Aplikace na dekonvoluční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - září 2021 aktuální vydání

Měření radioaktivity - Alfa-, beta- a gama-zářiče - Specifikace referenčních etalonů pro kalibraci monitorů povrchové kontaminace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - září 2021

Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti plechů a pásů - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11426 (420651) - září 2021 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení zlata - Metoda kupelace (zkouška požáru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28080 (420848) - září 2021

Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 15663 (450050) - září 2021

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12463 (513050) - září 2021

Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelné příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 4120 (560032) - září 2021

Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 21187 (570103) - září 2021 aktuální vydání

Mléko - Kvantitativní stanovení mikrobiologické kvality - Návod pro stanovení a ověření konverzního vztahu mezi výsledky alternativní a základní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 6721-3 (640615) - září 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové kmity - Metoda rezonanční křivky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - září 2021 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-8 (640748) - září 2021

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 8: Stanovení tepelné vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24024-1 (643250) - září 2021

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24024-2 (643250) - září 2021

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 4406 (656206) - září 2021 aktuální vydání

Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi

190 Kč

ČSN EN 16942 +A1 (656565) - září 2021

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13614 (657052) - září 2021 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17334 (668571) - září 2021

Tyče vlepované do lepených konstrukčních výrobků ze dřeva - Zkoušení, požadavky a klasifikace pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17418 (668572) - září 2021

Dvousložková epoxidová a polyurethanová lepidla na opravu naprasklých dřevěných konstrukcí na místě - Zkoušení, požadavky a ověření pevnosti po opravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20566 (673089) - září 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - září 2021 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 197-5 (722101) - září 2021

Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI

190 Kč

ČSN EN ISO 17562 (727534) - září 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro lineární tepelnou roztažnost monolitické keramiky technikou táhla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19628 (727575) - září 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 17412-1 (730141) - září 2021 aktuální vydání

Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy

350 Kč

ČSN EN ISO 19650-1/Oprava 1 (730150) - září 2021

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy

20 Kč

ČSN EN ISO 19650-2/Oprava 1 (730150) - září 2021

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv

20 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - září 2021 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

440 Kč

ČSN EN 17020-4 (730871) - září 2021

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN/TR 17621 (734002) - září 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Technické prováděcí požadavky a specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

TNI CEN/TR 17622 (734002) - září 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Posouzení shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1793-6 +A1 (737060) - září 2021

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 12216 (746024) - září 2021 aktuální vydání

Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, názvy a definice

770 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - září 2021 aktuální vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - září 2021 aktuální vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12608-1 +A1 (746707) - září 2021 aktuální vydání

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2200 (752200) - září 2021

Liniové stavby na ochranu před povodněmi

230 Kč

ČSN 75 6780 (756780) - září 2021

Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

440 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace

230 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

76 Služby

TNI CWA 5643-1 (761402) - září 2021

Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu

440 Kč

TNI CWA 5643-2 (761402) - září 2021

Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu - Evropská vizuální identita

340 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - září 2021 aktuální vydání

Překladatelské služby - Posteditace výstupů strojového překladu - Požadavky

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 862/Oprava 1 (770411) - září 2021

Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - září 2021 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 27587 (793889) - září 2021 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - září 2021 aktuální vydání

Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-1 (807054) - září 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 1: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí připojených k oblečení pro malé děti - Specifikace

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-3 (807054) - září 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 3: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-4 (807054) - září 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 4: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí s výjimkou knoflíků a mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení

230 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 9902-6 (810112) - září 2021 aktuální vydání

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14387 (832220) - září 2021

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 143 (832222) - září 2021

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19734 (832414) - září 2021

Ochrana očí a obličeje - Návod pro výběr, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19918/změna A1 (832728) - září 2021

Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 482 (833625) - září 2021 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - září 2021 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety

230 Kč

ČSN EN ISO 21912 (838324) - září 2021

Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 4823 (856322) - září 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty a skusové registrační materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.3.1 (875101) - září 2021

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 204 V3.1.1 (875171) - září 2021

Pevná zařízení krátkého dosahu (SRD) v datových sítích - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW e.r.p. - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 303 883-1 V1.2.1 (875174) - září 2021

Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 1: Techniky měření pro požadavky na vysílač

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 303 883-2 V1.2.1 (875174) - září 2021

Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 2: Techniky měření pro požadavky na přijímač

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 (878804) - září 2021

Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 2 700 MHz až 3 100 MHz (pásmo S)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19135-1/změna A1 (979855) - září 2021

Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč