ČSN (normy i změny) z listopadu 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14063 (010963) - listopad 2020

Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - listopad 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-10 (018233) - listopad 2020

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-11 (018233) - listopad 2020

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-9 (018233) - listopad 2020

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-1 (018237) - listopad 2020 nové vydání

Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 1: Výměnný formát topologie sítě veřejné dopravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 710 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-2 (018237) - listopad 2020 nové vydání

Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 2: Formát pro výměnu informací jízdních řádů veřejné dopravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN ISO 22418 (018429) - listopad 2020

Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17466 (018503) - listopad 2020

Inteligentní dopravní systémy - Urban ITS - Komunikační rozhraní a profily pro management dopravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 7369 (028301) - listopad 2020 nové vydání

Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 12954 (038355) - listopad 2020 nové vydání

Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - listopad 2020 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - listopad 2020 nové vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16436-1 +A3 (061840) - listopad 2020

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15181 +A1 (061905) - listopad 2020 nové vydání

Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN 16728 +A2 (078431) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1440 +A2 (078440) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16964 (078560) - listopad 2020

Lahve na plyny - Sestavy pružných hadic - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

08 Turbíny

ČSN EN IEC 63132-1 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 1: Obecné aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63132-2 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 2: Vertikální generátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63132-3 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63132-4 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 8659 (133201) - listopad 2020

Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 50325-1 ed. 2 (183060) - listopad 2020 nové vydání

Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50325-1/změna Z1 (183060) - listopad 2020

Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2022.

32 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 14955-4 (200060) - listopad 2020

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 14955-5 (200060) - listopad 2020

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 5: Principy pro zkoušení dřevoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 3875 (200316) - listopad 2020 nové vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6481 (200471) - listopad 2020

Zkušební podmínky pro svislé protahovací stroje - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 6480 (200472) - listopad 2020

Zkušební podmínky pro vodorovné vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6779 (200473) - listopad 2020

Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 1359 (257861) - listopad 2020 nové vydání

Plynoměry - Membránové plynoměry

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 14492-2 (270610) - listopad 2020 nové vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

770 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16185-1 +A1 (284022) - listopad 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice

550 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - listopad 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 16990 (307209) - listopad 2020

Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17406 (309081) - listopad 2020

Klasifikace pro použití jízdních kol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16803-1/Oprava 1 (310560) - listopad 2020

Kosmos - Určování polohy založené na využití GNSS pro silniční inteligentní dopravní systémy (ITS) - Část 1: Definice a prostupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení užitých vlastností

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 4604-006/Oprava 1 (311734) - listopad 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 4604-007/Oprava 1 (311734) - listopad 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 7010 (313012) - listopad 2020

Letectví a kosmonautika - Konfigurační matrice - Definice a označování výrobkových norem pro spojovací součásti s vnějším závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 2576 (313305) - listopad 2020

Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(705)/změna A5 (330050) - listopad 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 50(726)/změna A5 (330050) - listopad 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

125 Kč

ČSN IEC 50(731)/změna A5 (330050) - listopad 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

125 Kč

ČSN IEC 50(845)/změna A3 (330050) - listopad 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

65 Kč

ČSN IEC 60050-113/změna A3 (330050) - listopad 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

125 Kč

ČSN IEC 60050-482/změna A2 (330050) - listopad 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

65 Kč

ČSN EN 61400-22/Oprava 1 (333160) - listopad 2020

Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

20 Kč

ČSN EN 50131-13 (334591) - listopad 2020

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení

350 Kč

ČSN EN 62351-3/změna A2 (335011) - listopad 2020

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

230 Kč

ČSN EN IEC 62351-8 (335011) - listopad 2020

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50641 (341505) - listopad 2020

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav

570 Kč

ČSN EN 62024-2/změna Z1 (345861) - listopad 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

Změna bude zrušena k 5. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 (345861) - listopad 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60667-1 (346513) - listopad 2020

Vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60667-2 (346513) - listopad 2020

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 667-1/změna Z1 (346513) - listopad 2020

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 14. květnu 2023.

32 Kč

ČSN IEC 667-2 +A1/změna Z1 (346513) - listopad 2020

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna bude zrušena k 17. červnu 2023.

32 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - listopad 2020 nové vydání

Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 50306-1 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50306-1/změna Z1 (347662) - listopad 2020

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 30. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN 50306-2 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50306-2/změna Z1 (347662) - listopad 2020

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely

Změna bude zrušena k 30. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN 50306-3 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50306-3/změna Z1 (347662) - listopad 2020

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště

Změna bude zrušena k 30. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN 50306-4 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové stíněné nebo nestíněné kabely s pláštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50306-4/změna Z1 (347662) - listopad 2020

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště

Změna bude zrušena k 30. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN 50305 ed. 2 (347663) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 50305/změna Z1 (347663) - listopad 2020

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody

Změna bude zrušena k 30. prosinci 2022.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60034-2-3 (350000) - listopad 2020

Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů

340 Kč

ČSN EN 50708-1-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 50708-2-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50708-3-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50629/změna Z1 (351107) - listopad 2020

Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)

Změna bude zrušena k 22. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 50588-1 ed. 2/změna Z1 (351111) - listopad 2020

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 22. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 61558-1 ed. 2/změna Z2 (351330) - listopad 2020

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 21. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330) - listopad 2020 nové vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

990 Kč

ČSN EN IEC 63172 (354191) - listopad 2020

Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství

230 Kč

ČSN EN 60282-1 ed. 3/změna Z1 (354720) - listopad 2020

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

Změna bude zrušena k 19. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4 (354720) - listopad 2020

Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3/změna Z1 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

Změna bude zrušena k 22. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 61010-2-081 ed. 2/změna Z1 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

Změna bude zrušena k 22. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

340 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

230 Kč

ČSN EN IEC 62812/Oprava 1 (358016) - listopad 2020

Měření nízkých odporů - Metody a návod

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60424-1 ed. 2/změna Z1 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 21. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60424-5/změna Z1 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 5: Planární jádra

Změna bude zrušena k 21. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 63093-1 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-2 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63093-3 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 3: Poloviny hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-9 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62323/změna Z1 (358474) - listopad 2020

Rozměry polovin hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače

Změna bude zrušena k 1. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62317-1/změna Z1 (358475) - listopad 2020

Feritová jádra - Rozměry - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 21. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62317-2/změna Z1 (358475) - listopad 2020

Feritová jádra - Rozměry - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech

Změna bude zrušena k 1. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62317-9/změna Z1 (358475) - listopad 2020

Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra

Změna bude zrušena k 21. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-504 (359039) - listopad 2020

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-504: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení iontové kontaminace ze zpracování (PICT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61754-35 (359244) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 35: Soubor optických konektorů typu LSHE pro drsná prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61977 ed. 3/změna Z1 (359247) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 14. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61977 ed. 4 (359247) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Fixní optické vláknové filtry - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-55 (359252) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-55: Zkoušení a měření - Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-061-2/změna Z1 (359255) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Nekonektorované jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna bude zrušena k 14. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2 (359255) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61757-1-1/změna Z1 (359275) - listopad 2020

Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách

Změna bude zrušena k 1. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61757-1-1 ed. 2 (359275) - listopad 2020

Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62343-3-3/změna Z1 (359278) - listopad 2020

Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

Změna bude zrušena k 14. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-3 ed. 2 (359278) - listopad 2020

Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-214 (359290) - listopad 2020

Desky optických obvodů - Část 4-214: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové třicetidvoukanálové symetrické konektory typu PMT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63129 (360092) - listopad 2020

Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z50 (360340) - listopad 2020

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z47 (360340) - listopad 2020

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z49 (360340) - listopad 2020

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč

ČSN EN IEC 62386-105 (360540) - listopad 2020

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 45557 (360827) - listopad 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63008 (361060) - listopad 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN IEC 63086-1 (361060) - listopad 2020

Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62841-3-9/změna Z1 (361510) - listopad 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2 (361510) - listopad 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.20t

540 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2/změna A11 (361510) - listopad 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

190 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960) - listopad 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960) - listopad 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960) - listopad 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 63056 (364328) - listopad 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61960-4 (364360) - listopad 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 4: Mincové akumulátorové lithiové články a baterie z nich vyrobené

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62984-3 (364387) - listopad 2020

Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 3: Baterie na bázi sodíku - Požadavky na funkčnost a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62933-5-2 (364500) - listopad 2020

Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2/změna A1 (364801) - listopad 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty

125 Kč

ČSN EN 50600-4-6 (367260) - listopad 2020

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-6: Činitel opětovného využití energie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN CLC/TS 50703 (367605) - listopad 2020

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30111 (369706) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27018/změna Z1 (369709) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27011 (369710) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29147 (369713) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Odhalování zranitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10222-5/Oprava 1 (420290) - listopad 2020

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

20 Kč

ČSN EN ISO 10113 (420435) - listopad 2020 nové vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie

340 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - listopad 2020

Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4497 (420890) - listopad 2020

Kovové prášky - Stanovení velikosti části proséváním za sucha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10025-2 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

440 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

440 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu

340 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - listopad 2020 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Slitinové ingoty pro přetavení - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - listopad 2020 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti

350 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 11724 (441311) - listopad 2020

Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku

230 Kč

ČSN ISO 18806 (441318) - listopad 2020

Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru

230 Kč

ČSN ISO 13605 (441396) - listopad 2020

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 21809-3/změna A1 (450060) - listopad 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 665 (461025) - listopad 2020 nové vydání

Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

230 Kč

ČSN 46 5735 (465735) - listopad 2020 nové vydání

Kompostování

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17455 (467063) - listopad 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení mykotoxinů při validaci v jedné laboratoři nebo při validaci kruhovými testy

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-11/změna A1 (470601) - listopad 2020

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

230 Kč

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601) - listopad 2020 nové vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4254-6/změna Z1 (470601) - listopad 2020

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

Změna bude zrušena k 31. květnu 2021.

32 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1390 (490669) - listopad 2020 nové vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14128 (490673) - listopad 2020 nové vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - listopad 2020 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 235 (503405) - listopad 2020 nové vydání

Tapety - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 3657 (580132) - listopad 2020 nové vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění

230 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - listopad 2020 nové vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 13766 +A1 (635445) - listopad 2020 nové vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 455-1 (637415) - listopad 2020 nové vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN 13598-1 (646432) - listopad 2020 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - listopad 2020 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 14935 (656020) - listopad 2020 nové vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-19 (670520) - listopad 2020 nové vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13373 (721137) - listopad 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků

350 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - listopad 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035) - listopad 2020 nové vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

945 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - listopad 2020 nové vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - listopad 2020 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 1182 ed. 2 (730882) - listopad 2020 nové vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1182/změna Z1 (730882) - listopad 2020

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2021.

32 Kč

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201) - listopad 2020 nové vydání

Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206) - listopad 2020 nové vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

590 Kč

ČSN EN 13384-2 +A1 (734206) - listopad 2020 nové vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

570 Kč

ČSN EN 1517 (735921) - listopad 2020 nové vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1569 (735923) - listopad 2020 nové vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17324 (735988) - listopad 2020

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti dynamické únavě rázových destiček a sportovních povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17326 (735989) - listopad 2020

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrové stálosti rázových destiček používaných v rámci sportovních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17409 (735992) - listopad 2020

Povrchy pro sportoviště - Pravidla pro odběr vzorků provedených výplní používaných na površích syntetických trávníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-3 +A1 (736160) - listopad 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13230-6 (736365) - listopad 2020

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 6: Konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - listopad 2020 nové vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 17293 (738116) - listopad 2020

Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16484-5/změna A1 (738521) - listopad 2020

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 5667-6/změna A11 (757051) - listopad 2020

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

65 Kč

ČSN ISO 10705-3 (757871) - listopad 2020

Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody

230 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 17457 (760702) - listopad 2020

Poštovní služby - Digitální volitelný online připojený otevírací a uzavírací systém pro balíkové schrány pro domovní použití s volným přístupem pro doručovací a sběrné operátory a uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 3376 (793820) - listopad 2020 nové vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a procentuálního prodloužení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-28 (800216) - listopad 2020

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím zředěné kyseliny octové)

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16689 (832804) - listopad 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

340 Kč

ČSN EN 17389 (834619) - listopad 2020

Stacionární zdroje emisí - Prokazování a řízení kvality zařízení automatizovaného monitoringu zachycování prachu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17255-2 (834778) - listopad 2020

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17346 (835725) - listopad 2020

Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29200 (836444) - listopad 2020

Kvalita půdy - Hodnocení genotoxických účinků na vyšší rostliny - Zkouška s mikrojádry Vicia faba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21285 (836449) - listopad 2020

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce půdního roztoče (Hypoaspis aculeifer) půdními kontaminanty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17512-1 (836457) - listopad 2020

Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 1: Zkouška se žížalami (Eisenia fetida a Eisenia andrei)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17512-2 (836457) - listopad 2020

Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 2: Zkouška s chvostoskoky (Folsomia candida)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15473 (836502) - listopad 2020

Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za anaerobních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14239 (836505) - listopad 2020

Kvalita půdy - Laboratorní inkubační systémy pro měření mineralizace organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21286 (836506) - listopad 2020

Kvalita půdy - Identifikace ekotoxikologických zkušebních druhů metodou DNA barcoding

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11266 (836507) - listopad 2020

Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20130 (836508) - listopad 2020

Kvalita půdy - Měření aktivity enzymů v půdních vzorcích s použitím kolorimetrických substrátů v mikrodestičkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21479 (836509) - listopad 2020

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Složení mastných kyselin v listech rostlin pro hodnocení kvality půdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17155 (836510) - listopad 2020

Kvalita půdy - Stanovení abundance a aktivity půdní mikroflóry s použitím respiračních křivek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16192 (838012) - listopad 2020

Odpady - Návod pro analýzu výluhů

350 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20049-1 (838233) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11737-2 (855260) - listopad 2020 nové vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování sterilizačního procesu

340 Kč

ČSN EN ISO 21850-1 (856079) - listopad 2020

Stomatologie - Materiály pro dentální nástroje - Část 1: Nerezová ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7886-2 (856174) - listopad 2020 nové vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 2: Stříkačky pro použití se stříkačkovými čerpadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - listopad 2020 nové vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.4.1 (874008) - listopad 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 (874010) - listopad 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatele důvěryhodné služby - Část 1: Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (875031) - listopad 2020

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-3 V1.3.1 (875031) - listopad 2020

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-5 V1.3.1 (875031) - listopad 2020

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-6 V1.2.1 (875031) - listopad 2020

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-1 V1.6.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Obecný návrh sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-10 V1.2.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 10: Obecný návrh, PSS1 přes E.1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-11 V1.2.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 11: Obecný návrh, SIP/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-12 V1.2.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 12: Individuální volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISllC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-13 V1.2.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 13: Skupinové volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-14 V1.2.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 14: Služba krátkých dat nezávislá na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-15 V1.2.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 15: Nezávislá transportní vrstva jako přídavný rys sítě, management mobility (ANF-ISIMM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-8 V1.4.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 8: Implementace generického formátu řeči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-9 V1.2.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 9: Nezávislá transportní vrstva, obecný návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.7.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 520 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-9 V1.7.1 (875042) - listopad 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (875111) - listopad 2020

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 066 V2.2.1 (875130) - listopad 2020

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro radarové sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 (878801) - listopad 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro dohledovou službu A-SMGCS včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-2 V2.1.1 (878801) - listopad 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro službu na podporu bezpečnosti letišť A-SMGCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-3 V2.1.1 (878801) - listopad 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro využívané kooperativní čidlo včetně jeho rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-7 V2.1.1 (878801) - listopad 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 7: Specifikace Společenství pro službu směrování A-SMGCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15398 (917888) - listopad 2020

Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17206 (918115) - listopad 2020

Zábavní technika - Stroje pro jevištní a jiné zábavní oblasti - Bezpečnostní požadavky a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 914 (940341) - listopad 2020 nové vydání

Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515) - listopad 2020 nové vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201 (980014) - listopad 2020

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč