ČSN (normy i změny) z února 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 15331 (010670) - únor 2012

Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - únor 2012

Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů

440 Kč

ČSN EN 80416-3/změna A1 (013765) - únor 2012

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek

190 Kč

ČSN EN ISO 25378 (014124) - únor 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8015 (014204) - únor 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla

230 Kč

ČSN EN 16016-2 (015036) - únor 2012

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 2: Princip, zařízení a vzorky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16016-3 (015036) - únor 2012

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16016-4 (015036) - únor 2012

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 4: Kvalifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14906 (018382) - únor 2012

Elektronický výběr mýtného (EFC) - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.13t, A1 1.16t

Norma byla zrušena k 1. červnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 17573 (018383) - únor 2012

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla

Norma byla zrušena k 1. únoru 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 16219 (018395) - únor 2012

Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC

570 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - únor 2012

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 4766 (021181) - únor 2012

Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN ISO 2702 (021230) - únor 2012 aktuální vydání

Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-2 (077604) - únor 2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12952-4 (077604) - únor 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

340 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - únor 2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1089-3 (078500) - únor 2012 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - únor 2012 aktuální vydání

Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty

440 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 3860 (222230) - únor 2012

Vrtané frézy s drážkou - Tvarové nástrčné frézy s konstantním profilem

190 Kč

ČSN ISO 6462 (222403) - únor 2012

Čelní a boční nástrčné frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami - Rozměry

230 Kč

ČSN ISO 2490 (222552) - únor 2012

Celistvé odvalovací frézy na evolventní ozubení nástrčné, s čelní nebo axiální drážkou, modul 0,5 až 40 - Jmenovité rozměry

230 Kč

ČSN ISO 4468 (222750) - únor 2012

Odvalovací frézy - Požadavky na přesnost

350 Kč

23 Nářadí

ČSN ISO 1174-1 (230602) - únor 2012

Montážní nářadí pro šrouby a matice - Unášecí čtyřhrany - Část 1: Unášecí čtyřhrany pro ruční utahovací nářadí

190 Kč

ČSN ISO 3315 (230606) - únor 2012

Montážní nářadí pro šrouby a matice - Ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem - Rozměry a zkoušky

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 13385-1 (251403) - únor 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Posuvná měřidla; Konstrukce a metrologické charakteristiky

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13385-2 (251403) - únor 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Posuvné hloubkoměry; Konstrukce a metrologické charakteristiky

Norma byla zrušena k 1. lednu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 772 (259300) - únor 2012

Hydrometrická měření - Terminologie

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.15t, Z2 6.22t

655 Kč

ČSN 33 2000-4-42/změna Z1 (332000) - únor 2012

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

Změna byla zrušena k 14. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.18t, Z2 5.23t

1 300 Kč

ČSN 33 2000-5-52/změna Z2 (332000) - únor 2012

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

Změna byla zrušena k 24. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2/změna Z1 (332000) - únor 2012

Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

Změna byla zrušena k 24. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50124-1/Oprava 1 (333501) - únor 2012

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

Změna byla zrušena k 6. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50124-2/Oprava 1 (333501) - únor 2012

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

Změna byla zrušena k 6. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50126/Oprava 2 (333502) - únor 2012

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces

Změna byla zrušena k 3. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50125-1/Oprava 1 (333504) - únor 2012

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel

Změna byla zrušena k 24. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50125-2/Oprava 1 (333504) - únor 2012

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

20 Kč

ČSN EN 50125-3/Oprava 1 (333504) - únor 2012

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50129/Oprava 1 (342675) - únor 2012

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50128/Oprava 1 (342680) - únor 2012

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

Změna byla zrušena k 25. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50408/změna A1 (343010) - únor 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 12. únoru 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-4 ed. 2/změna Z1 (345685) - únor 2012

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-4 ed. 3 (345685) - únor 2012

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 23. únoru 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-6 ed. 2/změna Z1 (345685) - únor 2012

Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-6 ed. 3 (345685) - únor 2012

Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60684-3-116 (346553) - únor 2012 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro obecné použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-116 a 117/změna Z1 (346553) - únor 2012

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 20. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60819-3-3 ed. 2 (346570) - únor 2012 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60819-3-3/změna Z1 (346570) - únor 2012

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry

Změna byla zrušena k 18. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60674-3-1/změna A1 (346573) - únor 2012

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. září 2024.

230 Kč

ČSN EN 50363-0 ed. 2 (347013) - únor 2012 aktuální vydání

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod

190 Kč

ČSN EN 50363-0/změna Z1 (347013) - únor 2012

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod

Změna byla zrušena k 14. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50363-2-1/změna A1 (347013) - únor 2012

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi

65 Kč

ČSN EN 50363-3/změna A1 (347013) - únor 2012

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi

65 Kč

ČSN EN 50363-5/změna A1 (347013) - únor 2012

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi

65 Kč

ČSN EN 50363-6/změna A1 (347013) - únor 2012

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi

65 Kč

ČSN EN 50363-8/změna A1 (347013) - únor 2012

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi

65 Kč

ČSN EN 60851-5 ed. 2/změna A1 (347303) - únor 2012

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 50395/změna A1 (347423) - únor 2012

Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

65 Kč

ČSN EN 50396/změna A1 (347424) - únor 2012

Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

65 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-16-1 (350000) - únor 2012

Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice

190 Kč

ČSN IEC 34-16-1/změna Z2 (350000) - únor 2012

Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 1: Definice

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50216-12 (351190) - únor 2012

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60947-4-3/změna A2 (354101) - únor 2012

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

Změna byla zrušena k 11. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-4/změna Z1 (357605) - únor 2012

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

Změna byla zrušena k 21. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62561-4 (357605) - únor 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50536 (357607) - únor 2012

Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.13t

505 Kč

ČSN EN 140401-804 ed. 2 (358174) - únor 2012 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.12t, Oprava 2 6.12t, A1 8.14t, A2 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

730 Kč

ČSN EN 140401-804/změna Z1 (358174) - únor 2012

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25

Změna byla zrušena k 9. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62047-7 (358775) - únor 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 7: MEMS BAW filtr a duplexer pro řízení a výběr rádiových kmitočtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60749-7 ed. 2 (358799) - únor 2012 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-7/změna Z1 (358799) - únor 2012

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů

Změna byla zrušena k 22. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62129-2 (359208) - únor 2012

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 2: Jednovlnová měřidla s Michelsonovým interferometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50377-14-1 (359242) - únor 2012

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem kategorie B1.1 a B1.3 podle IEC 60793-2-50 pro kategorii C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 14. květnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-4-2 (359271) - únor 2012

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-2: Přechodové parametry zisku - Metoda širokopásmového zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61199 ed. 2/změna Z1 (360278) - únor 2012

Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61199 ed. 3 (360278) - únor 2012

Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, A2 6.15t

690 Kč

ČSN EN 60456 ed. 2/změna Z2 (361060) - únor 2012

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60456 ed. 3 (361060) - únor 2012

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

Norma byla zrušena k 14. prosinci 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61307 ed. 2/změna Z1 (361155) - únor 2012

Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Změna byla zrušena k 22. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61307 ed. 3 (361155) - únor 2012

Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60745-2-22 (361551) - únor 2012

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.13t

530 Kč

ČSN EN 50367/Oprava 1 (362315) - únor 2012

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

Změna byla zrušena k 19. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61960 ed. 2 (364360) - únor 2012

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 14. březnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61960/změna Z1 (364360) - únor 2012

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

Změna byla zrušena k 21. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61162-450 (367823) - únor 2012

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.16t, Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 8. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - únor 2012

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. září 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - únor 2012

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové rozhraní a signálové rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. září 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - únor 2012

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. září 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - únor 2012

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. září 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 13888-1 (369787) - únor 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 1: Všeobecně

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 13888-2 (369787) - únor 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-3 (369787) - únor 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 3: Mechanismy používající asymetrické techniky

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 15946-5 (369794) - únor 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 5: Generování eliptických křivek

Norma byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61534-1 ed. 2 (371500) - únor 2012 aktuální vydání

Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.15t, A11 3.22t, A2 3.22t

1 075 Kč

ČSN EN 61534-1/změna Z1 (371500) - únor 2012

Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 22. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 5245/změna Z1 (375245) - únor 2012

Kladení elektrických vedení do stropů a podlah

Změna byla zrušena k 24. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13980/změna Z1 (389621) - únor 2012

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 (389621) - únor 2012

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15967 (389662) - únor 2012

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 26203-2 (420352) - únor 2012

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-15 (450020) - únor 2012

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 15: Podmořské konstrukce a sběrače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - únor 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27469 (451650) - únor 2012

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro protipožární klapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 12369-2 (491717) - únor 2012 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 15320 (500414) - únor 2012 aktuální vydání

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11037 (560049) - únor 2012 aktuální vydání

Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků

230 Kč

ČSN EN 15890 (560678) - únor 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení patulinu v ovocných šťávách a pyré na bázi ovoce pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním kapalina/kapalina, extrakcí na pevnou fázi a UV detekcí

230 Kč

ČSN EN 15829 (560683) - únor 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v korintkách, rozinkách, sultánkách, směsích sušeného ovoce a sušených fících - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN ISO 29842 (560694) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.15t

405 Kč

ČSN ISO 5497 (560695) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Pokyny pro přípravu vzorků, pro které není vhodné použít přímou senzorickou analýzu

125 Kč

ČSN 56 6636 (566636) - únor 2012

Postup výroby sladu používaný při výběru odrůd jarního ječmene doporučených pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“

125 Kč

ČSN 56 6637 (566637) - únor 2012

Objektivní stanovení porostlosti ječmene metodami založenými na aktivitě alfa-amylasy

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 10932 (570515) - únor 2012

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků

350 Kč

ČSN P ISO/TS 27265 (570850) - únor 2012

Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 17932 (588826) - únor 2012 aktuální vydání

Palmový olej - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) a obsahu karotenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 26801/změna A1 (635209) - únor 2012

Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4671/změna A1 (635403) - únor 2012

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 13229 (643125) - únor 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15958 (654888) - únor 2012

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného ve vodě

125 Kč

ČSN EN 15959 (654889) - únor 2012

Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu

230 Kč

ČSN EN 15960 (654890) - únor 2012

Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

125 Kč

ČSN EN 15961 (654891) - únor 2012

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 6272-1 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku

190 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 480-1 +A1 (722325) - únor 2012

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

Norma byla zrušena k 1. květnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 480-13 +A1 (722325) - únor 2012

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty

Norma byla zrušena k 1. lednu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-2/změna A2 (730036) - únor 2012

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

125 Kč

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A (731101) - únor 2012

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A (731401) - únor 2012

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-1-8 NA ed. A (731401) - únor 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-3-2 NA ed. A (731432) - únor 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-6 NA ed. A (731460) - únor 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-2 NA ed. A (736205) - únor 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2130 (752130) - únor 2012 aktuální vydání

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

262 Kč

ČSN EN 15972 (757790) - únor 2012

Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 9010 (759010) - únor 2012

Vsakovací zařízení srážkových vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, Z1 8.17t, Oprava 2 11.17t

670 Kč

76 Služby

ČSN EN 14142-1 (760401) - únor 2012

Poštovní služby - Databáze adres - Část 1: Složky poštovních adres

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 26800 (833512) - únor 2012

Ergonomie - Všeobecný přístup, principy a koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - únor 2012

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce formaldehydem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15440/Oprava 1 (838303) - únor 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

Změna byla zrušena k 1. září 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15442 (838320) - únor 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15443 (838321) - únor 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 14160 (855270) - únor 2012

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro jednorázové zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

Norma byla zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6875 (855351) - únor 2012

Stomatologie - Stomatologické křeslo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1797-1 (856004) - únor 2012

Stomatologie - Stopky pro rotační nástroje - Část 1: Stopky z kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - únor 2012

Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.4.2 (875032) - únor 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 (875032) - únor 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 (875068) - únor 2012

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (875101) - únor 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 (875111) - únor 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 11: CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Opakovače)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 (875111) - únor 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 15: Zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Opakovače)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 (875111) - únor 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 (875111) - únor 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 (875111) - únor 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 (875111) - únor 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 6: Uživatelská zařízení (UE) CDMA TDD (UTRA TDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-7 V5.2.1 (875111) - únor 2012

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 7: Základnové stanice (BS) CDMA TDD (UTRA TDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-1 V1.2.3 (875128) - únor 2012

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 931 V1.1.1 (875162) - únor 2012

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Definice geografické oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

88 Průmysl polygrafický

ČSN ISO 12646 (882001) - únor 2012

Technologie grafické výroby - Displeje pro barevný kontrolní nátisk - Charakteristiky a podmínky vizuální kontroly

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 15930-3 (882005) - únor 2012

Technologie grafické výroby - Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3)

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1 (943095) - únor 2012

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.12t

Norma byla zrušena k 1. červnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 71-2 (943095) - únor 2012

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 15946 (961507) - únor 2012

Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 11354-1 (974106) - únor 2012

Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - únor 2012

Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN ISO/HL7 27951 (981028) - únor 2012

Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/HL7 27932 (981029) - únor 2012

Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč
foo