ČSN EN 71-2 +A1 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-2 +A1 Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 71-2+A1

Tato evropská norma stanoví kategorie hořlavých materiálů zakázaných ve všech hračkách a požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny malému zdroji zapálení.
Metody zkoušení popsané v kapitole 5 mají za účel zjistit hořlavost hraček při stanovených zvláštních zkušebních podmínkách. Získané výsledky nemohou být tedy považovány za úplnou informaci o možném požárním nebezpečí hraček nebo materiálů, když jsou vystaveny jiným zdrojům zapálení.
Tato evropská norma obsahuje všeobecné požadavky týkající se všech hraček a určité požadavky a metody zkoušení, které se týkají hraček uvedených v normě (např. hraček nošených na hlavě, které obsahují vousy, kníry, paruky, maškarní kostýmy, měkce vycpaných hraček a dalších), které jsou považovány za nejnebezpečnější.
Další požadavky týkající se hořlavosti elektrických hraček jsou uvedeny v EN 62115.
Požadavky této evropské normy nezbavují rodiče nebo pečovatele zodpovědnosti sledovat dítě během hraní.

Označení ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Katalogové číslo 96192
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963961927
Změny a opravy Z1 7.21t
Norma byla zrušena k 31. 12. 2021
a nahrazena ČSN EN 71-2 (943095)
Tato norma nahradila ČSN EN 71-2 (943095) z února 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

foo