ČSN (normy i změny) z prosince 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2631-1/změna Amd. 1 (011405) - prosinec 2010

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN ISO 13091-1/změna Amd. 1 (011460) - prosinec 2010

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů

190 Kč

ČSN EN 15900 (011502) - prosinec 2010

Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 11201 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 11202 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 11204 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí

440 Kč

ČSN EN 61360-1 ed. 2 (013720) - prosinec 2010

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

802 Kč

ČSN EN 61360-1/změna Z1 (013720) - prosinec 2010

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 81714-1 (013790) - prosinec 2010 aktuální vydání

Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17635/Oprava 1 (051170) - prosinec 2010

Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály

Změna byla zrušena k 1. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1854 ed. 2 (061808) - prosinec 2010 aktuální vydání

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

440 Kč

ČSN EN 1854/změna Z1 (061808) - prosinec 2010

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12245/Oprava 1 (078535) - prosinec 2010

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11117/Oprava 1 (078608) - prosinec 2010

Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13141-2 (127131) - prosinec 2010 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/změna A4 (130020) - prosinec 2010

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13709 (133040) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

230 Kč

ČSN EN 13789 (133550) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily

230 Kč

ČSN EN 1984 (133710) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ocelová šoupátka

230 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60297-3-106 (188001) - prosinec 2010

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60917-2-4 (188002) - prosinec 2010

Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-4: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Přizpůsobení rozměrů koster nebo panelových jednotek používaných ve skříních nebo stojanech v souladu s IEC 60297-3-100 (19 palců)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN 15907 (198051) - prosinec 2010

Identifikace filmu - Zlepšení součinnosti metadat - Nastavení prvku a uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13000/Oprava 1 (270570) - prosinec 2010

Jeřáby - Mobilní jeřáby

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1493 (270809) - prosinec 2010 aktuální vydání

Zvedáky vozidel

550 Kč

ČSN EN 12158-1 +A1 (274404) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

550 Kč

ČSN EN 12158-2 +A1 (274404) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními

350 Kč

ČSN EN 115-2 (274802) - prosinec 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 22840 (300640) - prosinec 2010

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3838 (311708) - prosinec 2010

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-010 (311822) - prosinec 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 010: Kabelový vývod typu K, přímý, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-011 (311822) - prosinec 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 011: Kabelový vývod typu K, 90°, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6072 (312005) - prosinec 2010

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Únavová zkouška konstantní amplitudou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) - prosinec 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

350 Kč

ČSN 33 2000-4-43/změna Z1 (332000) - prosinec 2010

Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50223/změna Z1 (332037) - prosinec 2010

Automatická elektrostatická pracoviště pro nanášení hořlavých vločkových materiálů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-15 ed. 2/změna Z1 (332320) - prosinec 2010

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 15: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany "n"

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320) - prosinec 2010

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma bude zrušena k 19. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 55016-1-4 ed. 2/změna Z1 (334210) - prosinec 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (334210) - prosinec 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.13t, A2 11.17t, Z2 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

1 757 Kč

ČSN EN 55016-2-3 ed. 2/změna Z1 (334210) - prosinec 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-6-100 (336000) - prosinec 2010

Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 040 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-25/Oprava 1 (342710) - prosinec 2010

Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

20 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2/Oprava 1 (346440) - prosinec 2010

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

20 Kč

ČSN EN 62329-3-101 (346557) - prosinec 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 101: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných polyolefinových polotuhých dílů s omezeným nebezpečím požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62329-3-102 (346557) - prosinec 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 102: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných elastomerních polotuhých dílů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60317-12 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

190 Kč

ČSN EN 60317-13 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

190 Kč

ČSN EN 60317-17 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

190 Kč

ČSN EN 60317-25 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

190 Kč

ČSN EN 60317-8 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 8: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180

190 Kč

ČSN IEC 317-12/změna Z4 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-13/změna Z3 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-17/změna Z4 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 17: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-25/změna Z3 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-8/změna Z3 (347307) - prosinec 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 8: Měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-19-1 (354055) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 512-9/změna Z1 (354055) - prosinec 2010

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-1 ed. 2/změna Z1 (354101) - prosinec 2010

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (354101) - prosinec 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.13t, Z2 8.20t

Norma bude zrušena k 22. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

1 032 Kč

ČSN EN 61076-2-107 (354621) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-107: Předmětová specifikace pro kruhové hybridní konektory M12 s elektrickými kontakty a s kontakty pro optická vlákna se závitovou aretací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-3-118 (354621) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-118: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory, 4pólové + PE, se západkovým spojením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62576 (358255) - prosinec 2010

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62417 (358769) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Zkoušky pohyblivých iontů pro tranzistory řízené polem (MOSFET)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62416 (358770) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Zkoušky horkých nosičů u MOS tranzistorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62415 (358771) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Elektromigrační zkouška pomocí konstantního proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61747-5-3 (358787) - prosinec 2010

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60191-6-19 (358791) - prosinec 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-19: Měřicí metody pro měření zprohýbání pouzdra při zvýšené teplotě a maximální dovolené deformace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3-11 (359223) - prosinec 2010

Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60875-1/změna Z1 (359230) - prosinec 2010

Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-8-10 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-10: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-11 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-12 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-12: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-13 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-13: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-2-24 ed. 2 (359251) - prosinec 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-24: Zkoušky - Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-24/změna Z1 (359251) - prosinec 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-24: Zkoušky - Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-35/Oprava 1 (359252) - prosinec 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální a automatizovaná kontrola čela cylindrických konektorů vláknové optiky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 30. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (359270) - prosinec 2010 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-1-3/změna Z1 (359270) - prosinec 2010

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62149-4 ed. 2 (359276) - prosinec 2010 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-4/změna Z1 (359276) - prosinec 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 4: Vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62496-3-1 (359290) - prosinec 2010

Desky optických obvodů - Norma funkčnosti - Část 3-1: Ohebné desky optických obvodů využívající nekonektorovaná optická skleněná vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61549 ed. 2/změna A2 (360199) - prosinec 2010

Různé světelné zdroje

340 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2/změna Z1 (361045) - prosinec 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60613 ed. 2 (364742) - prosinec 2010 aktuální vydání

Elektrické a zatěžovací parametry rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60613/změna Z1 (364742) - prosinec 2010

Elektrické, tepelné a zatěžovací parametry rentgenek s rotační anodou pro lékařskou diagnostiku

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-28/změna Z2 (364800) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost sestav zdroje rentgenového záření a rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-38/změna Z2 (364800) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-38: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrických nemocničních lůžek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-6 ed. 2/změna Z1 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

530 Kč

ČSN EN 60601-2-28 ed. 2 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60601-2-52 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.12t, A1 12.15t

800 Kč

ČSN EN 60318-4 (368820) - prosinec 2010

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek

230 Kč

ČSN IEC 711/změna Z1 (368823) - prosinec 2010

Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna A1 (369060) - prosinec 2010

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205) - prosinec 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-15/změna Amd. 1 (369205) - prosinec 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 15: Aplikace kryptografické informace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7816-15/změna Amd. 2 (369205) - prosinec 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 15: Aplikace kryptografické informace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50291-1 (378372) - prosinec 2010

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.13t, Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 26. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

497 Kč

ČSN EN 50291/změna Z1 (378372) - prosinec 2010

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách - Metody zkoušek a funkční požadavky

Změna byla zrušena k 15. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13565-2/Oprava 1 (389221) - prosinec 2010

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15767-3 (389482) - prosinec 2010

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 3: Pěnotvorná zařízení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4498 (420769) - prosinec 2010 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti

230 Kč

ČSN ISO 23519 (420888) - prosinec 2010

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti

190 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 4701/Oprava 1 (441560) - prosinec 2010

Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou

20 Kč

ČSN EN 1710 +A1/Oprava 1 (443001) - prosinec 2010

Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů

Změna byla zrušena k 1. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 14464 (490646) - prosinec 2010

Řezivo - Metoda stanovení kornatění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1010-2 +A1 (507020) - prosinec 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu

550 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12267 +A1 (513025) - prosinec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 12355 +A1 (513045) - prosinec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 12855 +A1 (513080) - prosinec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 12853 +A1 (514050) - prosinec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

370 Kč

ČSN EN 1678 +A1 (514070) - prosinec 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - prosinec 2010

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

230 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 815-1/Oprava 1 (621456) - prosinec 2010

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - prosinec 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 1452-2/Oprava 1 (643185) - prosinec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky

20 Kč

ČSN EN ISO 1452-3/Oprava 1 (643185) - prosinec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7231 (645423) - prosinec 2010 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 1513 (673010) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 15599-2 (727236) - prosinec 2010

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15600-2 (727237) - prosinec 2010

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 843-7 (727541) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky

230 Kč

ČSN EN 843-8 (727541) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení

190 Kč

ČSN EN 14425-3 (727542) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 3: Metoda trámečku se zářezem chevron (metoda CNB)

230 Kč

ČSN EN 1071-12 (727570) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem

340 Kč

ČSN EN 1071-13 (727570) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15193/Oprava 1 (730327) - prosinec 2010

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15725 (730866) - prosinec 2010

Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.12t

360 Kč

ČSN 73 6223 (736223) - prosinec 2010 aktuální vydání

Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

382 Kč

ČSN 73 9010 (739010) - prosinec 2010

Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 12890 (757763) - prosinec 2010

Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda

230 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - prosinec 2010

Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14635 (771018) - prosinec 2010

Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 10765 (795620) - prosinec 2010

Obuv - Metoda zkoušení pro charakterizaci elastických materiálů - Tahové vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10768 (795621) - prosinec 2010

Obuv - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti elastických materiálů proti opakovanému protahování - Únavová odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E05 (800125) - prosinec 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14151 (800889) - prosinec 2010

Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení

190 Kč

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

ČSN EN 12921-1 +A1 (822001) - prosinec 2010 aktuální vydání

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 12621 +A1 (823002) - prosinec 2010 aktuální vydání

Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 12757-1 +A1 (824018) - prosinec 2010 aktuální vydání

Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách

350 Kč

ČSN EN 12581 +A1 (824020) - prosinec 2010 aktuální vydání

Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 12753 +A1 (828051) - prosinec 2010 aktuální vydání

Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1970/změna Z1 (841070) - prosinec 2010

Nastavitelná lůžka pro osoby se zdravotním postižením - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 498-1 V1.1.1 (875154) - prosinec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 212 V1.1.1 (878802) - prosinec 2010

Letištní kooperativní rozhodování (A-CDM) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle předpisu o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe EC 552/2004

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21549-8 (981026) - prosinec 2010

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 8: Propojení

230 Kč