ČSN (normy i změny) z dubna 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 50(191)/změna Z1 (010102) - duben 2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 50(191)/změna Z2 (010102) - duben 2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5982 (011421) - duben 2003 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla v poloze vsedě při působení vertikálních vibrací

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5183-2 (052673) - duben 2003 aktuální vydání

Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem

125 Kč

ČSN EN ISO 7287 (053403) - duben 2003 aktuální vydání

Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 12195-2 (300080) - duben 2003 aktuální vydání

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3745-511 (311925) - duben 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-523/změna Z2 (332000) - duben 2003

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50107-1 (341370) - duben 2003

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t

405 Kč

ČSN EN 50107/změna Z1 (341370) - duben 2003

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 5886-1/změna Z2 (345886) - duben 2003

Magneticky měkké ferity. Metody měření

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62044-1 (345886) - duben 2003

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 1: Kmenová specifikace

125 Kč

ČSN EN 62011-1 (346521) - duben 2003

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60684-3-240 až 243 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 240 až 243: Teplem smrštitelné trubičky z PTFE

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-300 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-320 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 320: Polyethylentereftalátové textilní trubičky, lehce impregnované

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-343 až 345 (346553) - duben 2003 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 343 až 345: Roztažitelné pletené ethylen-chlortrifluorethylenové (E-CTFE) bezpovlakové textilní trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-400 až 402 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 400 až 402: Trubičky ze skelné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60230 (347004) - duben 2003

Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

157 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60127-4/změna A1 (354730) - duben 2003

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-10 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60749-11 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.03t, Oprava 2 5.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

105 Kč

ČSN EN 60749-12 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.07t, Z1 8.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 60749-13 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.07t, Z1 10.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 22. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 60749-2 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN IEC 749/změna Z4 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60900/změna A2 (359704) - duben 2003

Ruční nářadí pro práce pod napětím do 1 000 V AC a do 1 500 V DC

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60984/změna A1 (359715) - duben 2003

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

125 Kč

ČSN EN 61229/změna A2 (359720) - duben 2003

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

125 Kč

ČSN EN 61479/změna A1 (359735) - duben 2003

Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 1559-2-13/změna Z1 (361559) - duben 2003

Elektrické ruční nářadí - Část II: Zvláštní specifikace - Oddíl L: Řetězové pily

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60950 +A1+A2+A3/změna Z4 (369060) - duben 2003

Informační technika - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60950/změna Z1 (369060) - duben 2003

Bezpečnost zařízení informační technologie

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 21990 (369268) - duben 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Privátní síť s integrovanými službami - Meziústřednový signalizační protokol - Služba pro krátkou zprávu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9427 (389427) - duben 2003 aktuální vydání

Požární armatury - Spojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

262 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10254 (420271) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 10250-2 (420287) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 1654/Oprava 1 (421506) - duben 2003

Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory

20 Kč

ČSN EN 10279 (425573) - duben 2003 aktuální vydání

Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 10230-1 (429824) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové hřebíky z drátu - Část 1: Sypané hřebíky pro všeobecné použití

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13631 (451311) - duben 2003

Naftový a plynárenský průmysl - Blokové pístové plynové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3082 (463082) - duben 2003 aktuální vydání

Vlašské ořechy ve skořápce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

ČSN 46 3083 (463083) - duben 2003 aktuální vydání

Jádra vlašských ořechů

125 Kč

ČSN 46 3115 (463115) - duben 2003

Kadeřávek

125 Kč

ČSN 46 3116 (463116) - duben 2003

Kedlubny

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12484-4 (474040) - duben 2003

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 4: Instalace a přejímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 12281 (502123) - duben 2003

Tiskové a obchodní papíry - Požadavky na kopírovací papíry pro procesy se suchým tonerem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12283 (502124) - duben 2003

Tiskové a obchodní papíry - Stanovení přilnavosti toneru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 50 6411 (506411) - duben 2003 aktuální vydání

Obálky pro obálkovací stroje

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 7218/změna Amd.1 (560103) - duben 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 2535 (641212) - duben 2003 aktuální vydání

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení doby gelace při teplotě okolí

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 12937 (656059) - duben 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 13792 (704003) - duben 2003

Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8655-2 (704255) - duben 2003

Pístové titrační přístroje - Část 2: Pístové pipety

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN ISO 8655-3 (704255) - duben 2003

Pístové titrační přístroje - Část 3: Pístové byrety

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN ISO 8655-4 (704255) - duben 2003

Pístové titrační přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN ISO 8655-5 (704255) - duben 2003

Pístové titrační přístroje - Část 5: Dávkovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN ISO 8655-6 (704255) - duben 2003

Pístové titrační přístroje - Část 6: Gravimetrická metoda zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2642 (722642) - duben 2003

Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky

340 Kč

ČSN EN 658-3 (727560) - duben 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1105 (731105) - duben 2003

Navrhování a provádění hurdiskových stropů

230 Kč

ČSN EN 13894-2 (732134) - duben 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavy při dynamickém zatížení - Část 2: Po ztvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1444 (755406) - duben 2003 aktuální vydání

Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi

440 Kč

ČSN EN 858-1 (756510) - duben 2003 aktuální vydání

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.05t, Oprava 1 9.06t

690 Kč

ČSN 75 7508 (757508) - duben 2003

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (EL_GR)

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1080/změna A1 (832167) - duben 2003

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12254/změna A1 (832491) - duben 2003

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13595-1 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 13595-2 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 13595-3 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 13595-4 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN ISO 14877 (832781) - duben 2003

Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 14915-1 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14915-3 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 13868 (855832) - duben 2003

Katetry - Zkušební postupy na zauzlení katetrů s jedním lumenem a hadice pro zdravotnické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.1.1 (875101) - duben 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro analogové vysílače (s amplitudovou modulací (AM) a kmitočtovou modulací (FM)) zemské služby rozhlasového vysílání

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-14 V1.1.1 (875101) - duben 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální vysílače zemské služby televizního vysílání

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-10 V1.1.1 (875111) - duben 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 815-3 V1.1.1 (877181) - duben 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 815-4 V1.1.1 (877181) - duben 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 815-5 V1.1.1 (877181) - duben 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 815-6 V1.1.1 (877181) - duben 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 743 V1.2.1 (879024) - duben 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-1/změna A1 (940515) - duben 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8442-1 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-2 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.03t

360 Kč

ČSN EN ISO 8442-3 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-4 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19105 (979824) - duben 2003

Geografická informace - Shoda a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.05t

372 Kč

ČSN 97 9839 (979839) - duben 2003

Geografická informace - Funkční normy

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN P ENV 13730-1 (981021) - duben 2003

Zdravotnická informatika - Zprávy týkající se transfuze krve - Část 1: Zprávy týkající se subjektu péče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

770 Kč