Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2003

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
64858

ČSN 01 1600 (011600) - únor 2003

Akustika - Terminologie

590 Kč vč. DPH
66525

ČSN EN ISO 15785 (013151) - únor 2003

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů

230 Kč vč. DPH
66366

ČSN 02 2930 (022930) - únor 2003 aktuální vydání

Pojistné kroužky pro hřídele

190 Kč vč. DPH
66365

ČSN 02 2931 (022931) - únor 2003 aktuální vydání

Pojistné kroužky pro díry

190 Kč vč. DPH
66325

ČSN EN 13720 (078318) - únor 2003

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel

190 Kč vč. DPH
66420

ČSN 13 1350 (131350) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 6

65 Kč vč. DPH
66421

ČSN 13 1351 (131351) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 16

65 Kč vč. DPH
66422

ČSN 13 1355 (131355) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 6

65 Kč vč. DPH
66423

ČSN 13 1356 (131356) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 16

65 Kč vč. DPH
66424

ČSN 13 1360 (131360) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby ploché PN 2,5

65 Kč vč. DPH
66425

ČSN 13 1365 (131365) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 6

65 Kč vč. DPH
66426

ČSN 13 1366 (131366) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 16

65 Kč vč. DPH
66427

ČSN 13 1370 (131370) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 6

65 Kč vč. DPH
66428

ČSN 13 1371 (131371) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 16

65 Kč vč. DPH
66398

ČSN EN 61207-3 (257401) - únor 2003 aktuální vydání

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč vč. DPH
66371

ČSN EN 13190 (258020) - únor 2003

Číselníkové teploměry

230 Kč vč. DPH
66373

ČSN EN 13485 (258351) - únor 2003

Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost

230 Kč vč. DPH
66372

ČSN EN 13486 (258352) - únor 2003

Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování

230 Kč vč. DPH
66622

ČSN EN 60870-6-503/změna Z1 (334660) - únor 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 503: Služby a protokol TASE.2

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66623

ČSN EN 60870-6-802/změna Z1 (334660) - únor 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 802: Modely objektů TASE.2

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66557

ČSN 34 7408/změna Z2 (347408) - únor 2003

Specifikace spojek, izolačních koncovek a venkovních kabelových koncovek pro distribuční kabely o jmenovitém napětí 0,6/1 kV

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66669

ČSN EN 60076-1 +A11/změna A12 (351001) - únor 2003

Výkonové transformátory - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66671

ČSN 35 1112/změna Z4 (351112) - únor 2003

Suché výkonové transformátory

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66670

ČSN EN 60289/změna A11 (351200) - únor 2003

Tlumivky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66468

ČSN EN 60747-16-3 (358797) - únor 2003

Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, A2 4.18t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

485 Kč vč. DPH
66472

ČSN EN 62326-1 (359071) - únor 2003 aktuální vydání

Desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace

550 Kč vč. DPH
66475

ČSN EN 61190-1-1 (359320) - únor 2003

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži

340 Kč vč. DPH
66484

ČSN EN 60809/změna A2 (360180) - únor 2003

Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66482

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z19 (360340) - únor 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč vč. DPH
66483

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z18 (360340) - únor 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč vč. DPH
66477

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z20 (360340) - únor 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč vč. DPH
66518

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2/změna A1 (361040) - únor 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

230 Kč vč. DPH
66517

ČSN IEC 676/změna Z1 (361120) - únor 2003

Zkušební metody pro pece s přímým obloukem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66555

ČSN EN 60601-2-1/změna A1 (364800) - únor 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na bezpečnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66415

ČSN ISO/IEC 6937 (369110) - únor 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda

440 Kč vč. DPH
66417

ČSN ISO/IEC TR 10192-2 (369982) - únor 2003

Informační technologie - Rozhraní domácího elektronického systému (HES) - Část 2: Jednoduché rozhraní typu 1

230 Kč vč. DPH
66584

ČSN 46 1011-18 (461011) - únor 2003 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

125 Kč vč. DPH
66364

ČSN EN 13806 (560068) - únor 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu

190 Kč vč. DPH
66358

ČSN 57 6510 (576510) - únor 2003

Hovězí maso pro výsek

125 Kč vč. DPH
66357

ČSN 57 6540 (576540) - únor 2003

Vepřové maso pro výsek

125 Kč vč. DPH
66356

ČSN 57 6570 (576570) - únor 2003

Telecí maso pro výsek

125 Kč vč. DPH
65886

ČSN EN 13723 (656109) - únor 2003

Ropné výrobky - Stanovení nízkého obsahu olova v automobilových benzinech - Vlnově dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
66405

ČSN EN 12192-1 (732122) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí

190 Kč vč. DPH
66403

ČSN EN 12617-3 (732128) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva

190 Kč vč. DPH
66404

ČSN EN 12617-4 (732128) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání

230 Kč vč. DPH
66408

ČSN EN 13057 (732129) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odporu ke kapilární absorpci

230 Kč vč. DPH
66407

ČSN EN 13294 (732130) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby tuhnutí

190 Kč vč. DPH
66406

ČSN EN 13733 (732132) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení trvanlivosti adheziv

230 Kč vč. DPH
66409

ČSN EN 13395-1 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt

190 Kč vč. DPH
66410

ČSN EN 13395-2 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt

190 Kč vč. DPH
66411

ČSN EN 13395-3 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů

190 Kč vč. DPH
66412

ČSN EN 13395-4 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy

190 Kč vč. DPH
66338

ČSN EN 1052-3 (732320) - únor 2003

Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.07t, Z1 6.11t


387 Kč vč. DPH
65493

ČSN P ENV 1317-4 (737001) - únor 2003

Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
66378

ČSN EN ISO 15587-1 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 1: Rozklad lučavkou

340 Kč vč. DPH
66377

ČSN EN ISO 15587-2 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou

340 Kč vč. DPH
66355

ČSN EN 1073-2 (832832) - únor 2003

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi

230 Kč vč. DPH
66524

ČSN EN 738-1/změna A1 (852750) - únor 2003

Redukční ventily k použití s lékařskými plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji k měření průtoku

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66570

ČSN EN 738-3/změna A1 (852750) - únor 2003

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily tvořící nedílný celek s ventily lahví na plyny

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66569

ČSN EN 738-4/změna A1 (852750) - únor 2003

Redukční ventily pro použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily určené k zabudování do zdravotnických přístrojů

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66523

ČSN EN 739/změna A1 (852760) - únor 2003

Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66108

ČSN ETSI EN 300 328-1 V1.3.1 (875021) - únor 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 1: Technické vlastnosti a podmínky zkoušek

440 Kč vč. DPH
66485

ČSN ETSI EN 300 440-1 V1.3.1 (875034) - únor 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč vč. DPH
66008

ČSN ETSI EN 301 908-4 V1.1.1 (875111) - únor 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

550 Kč vč. DPH
66149

ČSN ETSI EN 301 908-5 V1.1.1 (875111) - únor 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS)

350 Kč vč. DPH
66148

ČSN ETSI EN 301 908-6 V1.1.1 (875111) - únor 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

350 Kč vč. DPH
66125

ČSN ETSI EN 301 908-7 V1.1.1 (875111) - únor 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

440 Kč vč. DPH
66519

ČSN ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 (875111) - únor 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)

590 Kč vč. DPH
66397

ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 (875304) - únor 2003 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D)

770 Kč vč. DPH
65558

ČSN EN 1177/změna A1 (940516) - únor 2003

Povrch hřiště tlumící náraz - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
66369

ČSN ISO 13584-1 (974102) - únor 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy

340 Kč vč. DPH
66368

ČSN ISO 13584-26 (974102) - únor 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací

340 Kč vč. DPH