ČSN EN 13648-1 (697248) Zrušená norma

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 13648-1:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 268 "Kryogenické nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tato evropská norma vypracována na základě mandátu uděleného CENu Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU. Vztah této normy k Evropské Směrnici je v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.
Tento dokument rovněž podporuje skutečnosti v rámci Směrnic o dopravě nebezpečných výrobků. Tato norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR. Proto normy uvedené v normativních odkazech a pokrývající základní požadavky RID/ADR neuvedené ve stávající normě jsou normativní, pouze jsou-li tyto normy uvedeny v RID nebo technických přílohách ADR.
Tato evropská norma sestává z následujících částí:
EN 13648-1 Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami
EN 13648-2 Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami
EN 13648-3 Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3 : Stanovení požadované výtokové kapacity a dimenzování pojistných zařízení
Tato část evropské normy stanoví požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení pojistných ventilů pro provoz při nízkých teplotách, tj při provozu s kryogenickými tekutinami pod - 10 °C jako doplněk pro provoz při teplotě okolí. Požadavkem této normy je , aby ventily vyhovovaly prEN ISO 4126-1:2001. Pokud by došlo k rozporu, požadavky této normy mají přednost před výše uvedenou normou.
Platnost této normy je omezena na ventily do jmenovité světlosti DN 100 včetně, konstruované pro uvolňování jednofázových par nebo plynů. Ventil může být specifikován, konstruován a zkoušen tak, aby byl vhodný pro použití více než jednoho plynu nebo směsi plynů.Tato část normy neposkytuje metody pro stanovení výkonnosti pojistných membrán pro jednotlivé kryogenické nádoby. Tyto metody jsou k dispozici v ČSN EN 13648-3.

Označení ČSN EN 13648-1 (697248)
Katalogové číslo 66521
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2003
Datum účinnosti 1. 3. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963665214
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN EN 13648-1 (697248)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13648-2 (697248)
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami