ČSN (normy i změny) z února 1992

zobrazit normy po skupinách

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 3590 (204616) - únor 1992

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vřeteníky

125 Kč

ČSN ISO 2905 (204690) - únor 1992

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Konce vřeten a stavitelné vložky pro vícevřetenové hlavy

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9128 (269128) - únor 1992

Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta "Y" s rozměry 800 mm krát 1200 mm

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0142/změna Ze (420142) - únor 1992

Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy

32 Kč

ČSN 42 5316/změna Zb (425316) - únor 1992

Plechy z ocelí třídy 19 válcované za tepla. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 4042/změna Zb (684042) - únor 1992

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování

32 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN ISO 5022 (726008) - únor 1992

Žárovzdorné výrobky tvarové. Odběr vzorků a přejímací zkoušky

350 Kč