ČSN 36 1060-3 (361060) Zrušená norma

Elektrické spotřebiče pro domácnost. Žehličky. Metody funkčních zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma není závazná. Je překladem IEC 311. V normě jsou doplněna doplňující ustanovení v úvodním ustanovení, v bodu 5.2 a v článcích 13, 20, 21 označená "čs. doplněk". Účelem této normy je zjistit a definovat základní funkční charakteristiky elektrických žehliček pro použití v domácnosti a pro podobné účely, které mají význam pro uživatele a popsat normalizované metody pro měření těchto charakteristik. Tato norma se netýká ani bezpečnosti, ani funkčních požadavků.Jsou normalizovány definice, všeobecně o měřeních, měřicí postupy, a v příloze A roztřídění elektrických žehliček. ČSN 36 1060 část 3 byla schválena 18.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 36 1305 z 24.10.1980.

Označení ČSN 36 1060-3 (361060)
Katalogové číslo 23975
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1992
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963239750
Norma byla zrušena k 1. 2. 1999
a nahrazena ČSN EN 60311 (361060)

Další příbuzné normy

ČSN 36 1060-12 (361060)
Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok

ČSN EN 60436 (361060)
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN IEC 63136 (361060)
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361060-3
  • ČSN 36 10 60-3