ČSN IEC 761-3 (356584) Zrušená norma

Zařízení pro kontinuální monitorování aktivity v plynných výpustích. Část 3: Zvláštní požadavky na monitory vzácných plynů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 761-3:1983. Norma platí pro zařízení pro kontinuální monitorování vzácných plynů, která splňují tyto funkce: měření koncentrace aktivních vzácných plynů v plynných výpustích v daném místě a měření změn koncentrace s časem a dále sepnutí výstrahy, pokud dojde k překročení nastavené koncentrace vzácného plynu v plynné výpusti. Monitor se může rovněž použít pro stanovení celkové aktivity uvolňovaných vzácných plynů během daného časového intervalu nebo pro poskytnutí informace o složení uvolňované směsi plynů v úniku. Norma stanoví zvláštní požadavky, zahrnující technické vlastnosti a všeobecné zkušební podmínky a uvádí příklady přípustných postupů pro monitory vzácných plynů, definované v čl.3. Všeobecné požadavky, zkušební postupy, radiometrické vlastnosti, mechanické, bezpečnostní a technické požadavky a vlastnosti okolí jsou uvedeny v ČSN IEC 761-1 (35 6584-1). Tyto požadavky se použijí, pokud není v této normě stanoveno jinak. Norma je rozdělena do 4 kapitol: I. Všeobecně. II. Návrh monitoru vzácných plynů. III. Zkušební postupy a IV. Dokumentace. Podrobnosti zejména k zkušebním podmínkám jsou tabelárně zpracovány na konci textu normy a v přílohách. Obecná terminologie týkající se detekce a měření ionizujícího záření a přístrojů jaderné techniky je uvedena v IEC 50 (kapitola 381 a 392 částečně zavedeny v ČSN 35 6550) a v IEC 181 (dosud nezavedena). Z definic normalizovaných v ČSN IEC 761-3 vybíráme: Monitor výpusti vzácných plynů: Je zařízení pro kontinuální monitorování vzácných plynů v plynných výpustích uvolňovaných do prostředí. ČSN IEC 761-3 (35 6584) byla vydána v únoru 1993.

Označení ČSN IEC 761-3 (356584)
Katalogové číslo 28565
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1992
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963285658
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN IEC 60761-3 (356584)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60761-1 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60761-2 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

ČSN EN 60761-5 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

ČSN IEC 60761-3 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

ČSN IEC 60761-4 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu