ČSN 28 7203 (287203) Zrušená norma

Kolejová vozidla železniční. Vnější osvětlení hnacích vozidel

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje základní technické požadavky a uspořádání světlometů a návěstních svítidel na hnacích a řídících železničních kolejových vozidel. Neplatí pro vozidla, která nemají povolenou přednost na celostátní dráhy (tramvaje, metra, průmyslová, důlní apod.). Každé vozidlo musí být na obou čelech vybaveno jedním světlometem vyzařujícím bílé světlo. Pro dosažení potřebného světelného toku může být světlomet sestaven z více světelných zdrojů (světlometů) umístěných pod jedním krytem, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými světelnými zdroji musí být co nejmenší. Vozidla s jednou čelní kabinou strojvedoucího, trvale provozovaná v ucelených jednotkách, musí být vybavena světlometem pouze na čele s kabinou. Poměrně stručná norma obsahuje jen technické požadavky jak pro světlomety, tak pro návěstní a signální svítidla. ČSN 28 7203 byla schválena 5.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 28 7203 z 3.4.1974.

Označení ČSN 28 7203 (287203)
Katalogové číslo 23164
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 2. 1992
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963231648
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 28 72 03
  • ČSN 287203
  • ČSN 28 72 03 : 1992
  • ČSN 287203:1992
  • ČSN 28 7203:1992