ČSN (normy i změny) z listopadu 1990

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4602-4 (014602) - listopad 1990

Názvoslovie ozubených prevodov. Závitovkové prevody

590 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8530 (038530) - listopad 1990

Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0004 (050004) - listopad 1990

Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy

230 Kč

ČSN 05 1313 (051313) - listopad 1990

Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa

125 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 6720 (196720) - listopad 1990

Reprografie. Vyvolávací automaty. Technické požadavky

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 7309 (227309) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Tažidla bez přidržovače. Rozměry

230 Kč

ČSN 22 7340 (227340) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Ohýbadla. Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočet

230 Kč

ČSN 22 8306 (228306) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Zápustky pro svislé kovací lisy. Technické požadavky na konstrukci

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7859 (257859) - listopad 1990

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.00t

262 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0723/změna Za (300723) - listopad 1990

Silniční motorová vozidla. Rozměry vnitřního prostoru karosérie osobních automobilů

65 Kč

ČSN 30 4003 (304003) - listopad 1990

Zkouška elektrického a světelného zařízení motorového vozidla

125 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7251 (417251) - listopad 1990

Ocel 17 251 Cr-Ni-Si

190 Kč

ČSN 41 7253 (417253) - listopad 1990

Ocel 17 253 Cr-Ni

125 Kč

ČSN 41 7255 (417255) - listopad 1990

Ocel 17 255 Cr-Ni

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0126/změna Za (420126) - listopad 1990

Plechy v tabuliach lakované

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 0165 (420165) - listopad 1990

Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN 42 0660-1 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení platiny

125 Kč

ČSN 42 0660-2 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení iridia

125 Kč

ČSN 42 0660-3 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení rhodia

125 Kč

ČSN 42 6335/změna Za (426335) - listopad 1990

Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Rozmery

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

48 Lesnictví

ČSN 48 0050 (480050) - listopad 1990

Surové dříví. Základní a společná ustanovení

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0600-4 (490600) - listopad 1990

Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1105 (721105) - listopad 1990

Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0037 (730037) - listopad 1990

Zemní tlak na stavební konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t

602 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0130 (750130) - listopad 1990

Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

945 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0107 (770107) - listopad 1990

Typové bariérové systémy přepravního balení. Všeobecná a společná ustanovení

230 Kč

ČSN 77 0130 (770130) - listopad 1990

Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 1313 (771313) - listopad 1990

Vrstvené obalové materiály. Metoda stanovení soudržnosti mezi vrstvami

125 Kč