ČSN 77 0860 (770860) Zrušená norma

Samolepicí obalové pásky. Názvosloví

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví základní názvy a jejich definice z oblasti samolepicích pásek a jejich zkoušení. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 52 hesel. Ani v indexu nejsou uvedeny ekvivalentní názvy v cizích jazycích (angličtině, francouzštině, němčině a ruštině). ČSN 77 0860 byla schválena 30.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1990. Nahradila ČSN 77 0291 v části I a v části IV.

Označení ČSN 77 0860 (770860)
Katalogové číslo 31380
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963313801
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 12481 (770860)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 08 60
  • ČSN 770860
  • ČSN 77 08 60 : 1990
  • ČSN 770860:1990
  • ČSN 77 0860:1990