ČSN 73 6075 (736075) Zrušená norma

Navrhovanie autobusových staníc

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování nových a změn staveb existujících autobusových stanic (pro dopravu osob). Vztahuje se na projektovou přípravu a dokumentaci stavebních objektů začíná po dni nabytí účinnosti normy. Projektová příprava začíná po tomto termínu musí být zpracována podle této normy i tehdy jestliže, bylo zadání zpracováno podle ON 73 6075 z 31.10.1977. Při projektové přípravě rozpracování ku dni účinnosti této normy se posoudí možnost dokončení projektové přípravy podle normy, přitom projektová příprava dokončená po 31.12.1995 musí být s touto normou v souladu. Jsou normalizovány všeobecné požadavky, požadavky na dopravní plochy, výpravní budovy, na vybavení autobusových stanic městské hromadné dopravy, na servisní a technická zařízení, předstaniční prostory, ukazatele apod. V přílohách jsou zejména uvedena požadovaná zařízení pro různé kategorie autobusových stanic. Norma se zabývá i problematikou ochrany životního prostředí, a to zejména před hlukem a chemickými škodlivinami (čl. 30, 31, 196 a další). Norma obsahuje i požadavky na zajištění hygieny práce ve vnitřních prostorech např. před hlukem (čl. 125), ale i z obecných hygienických hledisek, např. zajištění větrání. (Podle čl.197 se např. počítá na jednu osobu 30 m3 čerstvého vzduchu za hodinu). Čl. 186 až 194 se týkají osvětlení, a to jak vnitřních prostorů, tak nástupišť a veřejných prostranství. Většinou se odkazuje na ČSN 36 0450 (kategorie pracovních míst jsou stanoveny B3, C1 a C2), resp. na ČSN 36 0400 a ČSN 36 0410, pokud jde o venkovní prostory. Je pamatováno i na normalizaci hygienických zařízení apod. Ve většině případů nejsou stanoveny konkrétní parametry, odkazuje se jak na hygienické předpisy, tak na technické normy třídy 73 (zejména ČSN 73 4108, ČSN 73 5305 a další). ČSN 73 6075 byla schválena 26.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.11.1991. Nahradila ON 73 6075 z 31.10.1977.

Označení ČSN 73 6075 (736075)
Katalogové číslo 31183
Cena 550 Kč550
Datum schválení 26. 11. 1990
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A5
EAN kód 8590963311838
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN 73 6425-2 (736425)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 60 75
  • ČSN 736075
  • ČSN 73 60 75 : 1990
  • ČSN 736075:1990
  • ČSN 73 6075:1990
foo