ČSN 47 0063 (470063) Zrušená norma

Mobilní prostředky malé mechanizace zemědělských prací. Všeobecné požadavky bezpečnosti na konstrukci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6876-89. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 5395/2. Norma platí pro nově vyvíjené mobilní prostředky malé mechanizace zemědělských prací a k nim připojované stroje a nářadí a stanoví všeobecné požadavky bezpečnosti na konstrukci, požadavky na montáž, opravy, technickou obsluhu a dopravu, a dále požadavky na elektrické vybavení prostředků se spalovacím motorem a se systémem elektrického vybavení napájeného akumulátorovou baterií s napětím do 42 V. V poměrně stručné normě jsoiu normalizovány všeobecné požadavky, požadavky na elektrické vybavení, požadavky na montáž, opravy a údržbu a požadavky na dopravu. Normalizované požadavky mají vcelku obecný charakter. (Např. na nesnímatelnost krytů, na označení symboly a nápisy, aniž je uvedeno kterými apod.) Některé z normalizovaných požadavků mají vedle bezpečnostního i ergonomický význam. Vysloveně hygienické parametry normalizovány nejsou. ČSN 47 0063 byla schválena 1.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1992.

Označení ČSN 47 0063 (470063)
Katalogové číslo 29122
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963291222
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 00 63
  • ČSN 470063
  • ČSN 47 00 63 : 1990
  • ČSN 470063:1990
  • ČSN 47 0063:1990